EBU: Διαπραγματεύσεις για το Φάσμα Συχνοτήτων - Θετικά αποτελέσματα για τους Broadcasters στo Παγκόσμιο Συνέδριο Ραδιοεπικοινωνιών 2019 (WRC-19).

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Ραδιοεπικοινωνιών 2019 (World Radiocommunication Conference - WRC-19) ολοκλήρωσε τις εργασίες του με θετικά αποτελέσματα για την κοινότητα της EBU (European Broadcasting Union) χάρη στη συντονισμένη δράση της μαζί με τα μέλη και τους εταίρους της.Το Συνέδριο ψήφισε εναρμονισμένο με τις δύο βασικές θέσεις της EBU, απορρίπτοντας μία πρωτοβουλία για τον καθορισμό της Ημερησίας Διάταξης του επόμενου WRC κατά τρόπο που θα ευνοούσε την κατανομή του φάσματος UHF στην Κινητή Τηλεφωνία και προστατεύοντας ένα τμήμα του φάσματος C-Band που χρησιμοποιείται επί του παρόντος από τους broadcasters. Επίσης, η κοινότητα της EBU τοποθετήθηκε επιτυχώς εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των Μελών της στις διεθνείς ομάδες μελέτης που θα προετοιμάσουν το έδαφος για το επόμενο WRC που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Το περίπτερο της EBU στο WRC-19 που πραγματοποιήθηκε στο Sharm el Sheikh της Αιγύπτου

Τα Παγκόσμια Συνέδρια Ραδιοεπικοινωνιών (World Radiocommunication Conferences) οργανώνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU), ένα όργανο των Ηνωμένων Εθνών και διεξάγονται κάθε 3 με 4 χρόνια. Γενικώς, τα Συνέδρια συντονίζουν τη χρήση του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων και έχουν άμεση σχέση με τις εθνικές πολιτικές σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, κάθε WRC καθορίζει την Ημερησία Διάταξη για την επόμενη και με τούτο καθοδηγεί τις ομάδες μελέτης κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Το WRC-19 πραγματοποιήθηκε από 28 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου στο Sharm el Sheikh της Αιγύπτου με 3.400 συμμετέχοντες.

Στοιχεία της Ημερησίας Διάταξης που καθορίζουν την πορεία για το WRC-23.

Το πιο κρίσιμο θέμα για τα Μέλη της EBU στο WRC-19 ήταν το φάσμα στα UHF που χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις Μέσων για την εκπομπή Ψηφιακής Επίγειας Τηλεόρασης (Digital Terrestrial Television - DTT), το οποίο αποτελεί και το πιο κατάλληλο φάσμα για τις πιθανές εφαρμογές συστημάτων εκπομπής 5G. Το Συνέδριο επέλεξε μία ουδέτερη αναθεώρηση του φάσματος UHF το 2023, εναρμονισμένη με τη θέση της EBU και αντιστάθηκε στις προσπάθειες ορισμένων χωρών να εντάξουν αυτό το θέμα στην Ημερησία Διάταξη και συγκεκριμένα για την περαιτέρω κατανομή τμήματος των UHF στα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας.

Επιπλέον, κατά την προπαρασκευαστική συνεδρίαση του WRC-23 η κοινότητα της EBU κατάφερε να πείσει ως προς την ανάθεση των σχετικών μελετών αναφορικά στο ζήτημα των UHF στην ομάδα μελέτης της ITU, μία ομάδα όπου υπάρχει σημαντική συνεισφορά από τους Μηχανικούς Τεχνολογίας & Καινοτομίας της EBU και από τα Μέλη της EBU. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην ταχεία και συντονισμένη δράση της κοινότητας της EBU, η οποία επέτρεψε τη συγκέντρωση των υπογραφών από 58 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και από περιοχές της Ασίας μέσα σε 48 ώρες.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος για την EBU ήταν η διατήρηση του ανώτερου τμήματος της C-Band, ενός φάσματος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται συχνά για συνδέσεις δορυφορικής συνεισφοράς (satellite contribution links), συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Δικτύου της Eurovision, καθώς και πολλών άλλων Μελών της EBU για τη διανομή των διεθνών καναλιών τους στην Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Εναρμονισμένο με τον στόχο της EBU, το Συνέδριο αποφάσισε να μην καταστήσει αυτό το φάσμα συχνοτήτων ως ένα από τα υποψηφία για περαιτέρω κατανομή στις υπηρεσίες της Κινητής Τηλεφωνίας κατά το WRC-23.

Μία προειδοποίηση

Απροσδόκητα, το Συνέδριο αποφάσισε να ξεκινήσει μελέτες σχετικά με την πιθανή χρήση ενός αριθμού ζωνών για IMT (International Mobile Telecommunication). Μία από τις μπάντες που πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη είναι η Ku-band, συγκεκριμένα η περιοχή μεταξύ 10,7 και 11,7 GHz, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα για τη λήψη direct-to-home σε πολλές χώρες. Ωστόσο, το ενδεχόμενο άνοιγμα αυτής της ζώνης δεν θα συζητηθεί πριν από το 2027, αναλόγως και των αποτελεσμάτων των μελετών στα έτη που θα προηγηθούν του WRC-23.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - European Broadcasting Union (EBU) - 03 Δεκεμβρίου 2019

Στην ίδια κατηγορία