Είμαστε

Η Εταιρεία μας ξεκίνησε τη λειτουργία της το καλοκαίρι του 2002. Πολύ γρήγορα διέκρινε τη δύναμη του διαδικτύου και ήταν από τις πρώτες στην Ελλάδα που επένδυσαν δυναμικά στη δημιουργία Τεχνολογικών Διαδικτυακών Πυλών, από το 2003!

Ο Ιδρυτής της Εταιρείας και Διευθυντής Σύνταξης της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης radiotvlink.gr & .com, κος. Ανδρέας Τζανάκος, ασχολείται ενεργά με τη Βιομηχανία των Μέσων και της Ψυχαγωγίας, του Επαγγελματικού Ήχου και της Εικόνας από το 1995.

Η Σύνταξη της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης μας radiotvlink.gr & .com συνεργάζεται με εξαιρετικούς Μηχανικούς Ήχου, Εικόνας και Τηλεπικοινωνιών και άλλους επαγγελματίες της Βιομηχανίας, οι οποίοι διαθέτουν σπουδαία επαγγελματική εμπειρία και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής και τεχνικής κατάρτισης.