Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ εφεξής («Εταιρεία»), που εδρεύει στο Αιγάλεω, επί της Οδού Κρήτης αρ. 26, ως ιδιοκτήτρια της παρούσας Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης radiotvlink.gr & .com (εφεξής η «Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας») θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες (εφ’ εξής: «Χρήστες») αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψή και περιήγησή τους στην παρούσα Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη και να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα πάντα το συμφέρον των χρηστών, τηρουμένων των αρχών νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «GDPR») εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας, γεγονός ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας για αυτήν.

Διαβάζοντας παρακάτω θα είστε πλήρως ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συλλογή, διαχείριση, χρήση, αποθήκευση, διαβίβαση προς τρίτους όπου είναι απαραίτητο, προστασία), για το χρονικό διάστημα τήρησης αυτών, καθώς και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). To ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Στους χρήστες-επισκέπτες της Διαδικτυακής Τεχνολογικής Πύλης μας μπορεί υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή στα e-Newsletters μας σας ζητούμε το όνομα, το επώνυμο και το e-mail σας, ενώ στη φόρμα επικοινωνίας με εμάς ζητούμε και τον αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν μαζί τους).

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, διότι η Τεχνολογική Πύλη μας αναφέρεται καθαρά σε επαγγελματίες της Βιομηχανίας των Μέσων και της Ψυχαγωγίας.

Κατά την περιήγησή σας στην Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και την Πολιτική Χρήσης των Cookies μας που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Θυμίζουμε ότι Cookie είναι ένα αρχείο το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή, το κινητό σας τηλέφωνο, ή το tablet σας όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε Διαδικτυακό Τόπο και ενδεικτικά ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές:

- με τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά και με τις προτιμήσεις σας ως χρήστη προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευόμενη διαφήμιση ή προσφορές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας και οι οποίες θα εξακολουθούν να σας παρουσιάζονται όταν επισκέπτεστε έναν Διαδικτυακό Τόπο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας (συμπεριφορικά Cookies - διαφήμιση/Cookies τρίτων),

- με τις ηλεκτρονικές σελίδες που επισκέπτεστε στην Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας, καθώς και αν προκύπτουν σφάλματα με αυτές (Cookies επίδοσης και λειτουργικότητας),

- με την ανάλυση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου (π.χ. google analytics),

- με το είδος του προγράμματος περιήγησης,

- του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP)

Η Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας χρησιμοποιεί Cookies, πρωτίστως, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την παροχή των υψηλότερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών προς τους χρήστες μας.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δέχεστε Cookies και ως εκ τούτου μπορείτε ως επιπλέον μέτρο, να τροποποιήσετε το πρόγραμμα-εφαρμογή περιήγησης (browser), έτσι ώστε να μην δέχεται Cookies. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο όχι μόνο σας επιτρέπει να δείτε τα Cookies που έχετε, αλλά σας επιτρέπει να ελέγχετε και τη χρήση τους.

Μπορείτε να τα ελέγχετε, επιτρέποντάς ή διαγράφοντάς όλα ή κάποια από αυτά. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα-εφαρμογή περιήγησής ώστε να μην δέχεται Cookies από κανένα διαδικτυακό τόπο. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα-εφαρμογή περιήγησης έτσι ώστε να ζητάει την συγκατάθεσή σας πριν δεχτεί κάποιο Cookie η συσκευή σας. Τούτο σας παρέχει τον πλήρη έλεγχο των Cookies, έχοντας ωστόσο και το μειονέκτημα της επιβράδυνσης της περιήγησής σας στο διαδίκτυο.

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ελέγχου των Cookies. Έχετε τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος-εφαρμογής περιήγησης σας να επιλέξετε να μην λαμβάνετε Cookies άλλων, ή Cookies συμπεριφοράς ως προς τη διαφήμιση. Σε μερικά προγράμματα-εφαρμογές περιήγησης μπορείτε ακόμα και να αποκλείετε συγκεκριμένες εταιρείες από τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε Cookies.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων – Σκοποί

Τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης μας τα οποία δίδονται απευθείας μέσω αυτών, ή μέσω συνδεδεμένων εφαρμογών δύναται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ή στις συνδεδεμένες εφαρμογές, δηλαδή για:

- την εξατομικευμένη προσαρμογή της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης μας προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες η βέλτιστη εμπειρία χρήσης και να απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο

- να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών σε τρίτους, με τρόπο όμως που να μην δύνανται αυτοί να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα και τα προσωπικά δεδομένα τους

- να είναι δυνατή η διαχείριση της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης μας και της κάθε μορφής επικοινωνίας

- να είναι δυνατή η διαχείριση των συνδεδεμένων εφαρμογών

- να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων ή ακόμα και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών που θα πρέπει να πληροί τους όρους που ισχύουν πλέον στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και την οποία θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε επιθυμούν, ελεύθερα.

Με την εγγραφή των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου στα e-Newsletters μας, οι χρήστες αποδέχονται, έχοντας δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν την ενημέρωση που θα τους παρέχουμε τόσο για την πορεία της επίκαιρης ειδησεογραφίας, όσο και για τυχόν διαγωνισμούς ή/και δώρα συνεπεία συμμετοχής σε αυτούς, ή για σημαντικές εκδηλώσεις.

Υπάρχει η περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων των χρηστών σε τρίτους/συνεργάτες μας που ενεργούν κατ’ εντολήν μας (εκτελούντες την επεξεργασία) έχοντας βεβαιωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζοντας παράλληλη πολιτική προστασίας με τη δική μας.

Η ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης radiotvlink.gr & .com παρά μόνο εάν έχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση αυτών για να το πράξει, ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς τη συγκεκριμένη αρχή την οποία θα ορίζει ο Νόμος.

Η ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ

- Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που της γνωρίζετε.

- Λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων.

- Θα σας ενημερώσει άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.

- Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ λαμβάνει συνεχώς όλα εκείνα τα Κατάλληλα Μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας.

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στον Διαχειριστή της ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η όποια διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται από τον Διαχειριστή με τρόπο κατά τον οποίο εναρμονίζεται πλήρως προς τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτάσσει ο GDPR, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία αυτών από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, παραποίηση, απώλεια/κλοπή, ή καταστροφή.

Η Παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει στην περίπτωση που συνδεθείτε μέσω της παρούσας Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης σε κάποιον άλλο Διαδικτυακό Τόπο. Για την επεξεργασία που μπορεί να γίνεται από τον άλλο Διαδικτυακό Τόπο δεν είμαστε υπεύθυνοι. Για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να ανατρέχετε στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε Διαδικτυακού Τόπου στον οποίο περιηγείστε.

Διάρκεια Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία τα είχαμε συλλέξει αρχικά, κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσής των χρηστών.

Δικαιώματα των Χρηστών

Η ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχει τη δυνατότητα, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του GDPR, να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται:

- το δικαίωμα στην ενημέρωση: H ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής, όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

- το δικαίωμα στην πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

- το δικαίωμα στην επικαιροποίηση αυτών (διόρθωση): Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος)

- το δικαίωμα αντίρρησης (εναντίωσης) στην επεξεργασία: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία αυτών εκτός αν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν

- το δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

- το δικαίωμα στη διαγραφή/λήθη: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που την έχετε προηγουμένως υποβάλλει.

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται στο πλαίσιο του GDPR και του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου απευθυνόμενοι εγγράφως προς τούτο στη ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ είτε αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της έδρας της, είτε τηλεφωνικά στο 210-6898071, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματός σας η ΤΖΑΝΑΚΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας, ή των αιτημάτων σας, εάν είναι περισσότερα του ενός.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και θίγονται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας κατ’ απόκλιση της εκ του Νόμου εκπορευόμενης υποχρέωσής μας για το αντίθετο, ή αν δεν σας ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λάβετε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας ή των αιτημάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).