ΕΕΤΤ: Άγονος ο Διαγωνισμός για το Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ).

Κήρυξη άγονου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)».Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 984/31/22-03-2021 Απόφασή της, κήρυξε άγονο το διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)».

Προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό είχε υποβάλει η εταιρεία «KRATOS COMMUNICATIONS», η οποία απορρίφθηκε με την ανωτέρω Απόφαση λόγω ουσιωδών ελλείψεων.

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 13 Απριλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία