Το DVB διαθέτει δωρεάν reference client για υπηρεσίες DVB-I.

Reference client ανοιχτού κώδικα για DVB-I διατίθεται τώρα, με τον πηγαίο κώδικα (source code) να παρέχεται μέσω GitHub account του DVB.

Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με Sofia Digital, reference client και σχετικό υλικά υλικά διατίθενται υπό την άδεια open source MIT και θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης προδιαγραφής DVB-I (specification). Όποιος ενδιαφέρεται για το DVB-I μπορεί να εξετάσει τον source code και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει ξανά μέρη του στα δικά τους πειράματα, τις δοκιμές και τις αναπτύξεις.

“Αυτό αποτελεί μέρος μία αλλαγής από το DVB προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στα Μέλη της και στη Βιομηχανία, πέρα από τις ίδιες τις προδιαγραφές,” δήλωσε ο Peter MacAvock, Πρόεδρος του DVB. “Παρέχοντας αυτόν τον reference client το DVB ελπίζει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση των προδιαγραφών DVB-I στις λύσεις της Βιομηχανίας για τη διανομή Γραμμικής Τηλεόρασης μέσω του Διαδικτύου.”

Android και HbbTV

Η διάθεση της πρώτης έκδοσης reference client ανοιχτού κώδικα για DVB-I ολοκληρώνει την πρώτη φάση του έργου που ανέλαβε η Sofia Digital για λογαριασμό του DVB Project. Αυτή η εφαρμογή αναφοράς αποτελείται από ένα back-end, επιτρέποντας τη δημιουργία και την τροποποίηση λιστών υπηρεσιών DVB-I, καθώς και ένα front-end.

Η client side είναι διαθέσιμη ως μία HbbTV OpApp, καθώς και ως διακριτός client για συσκευές Android μέσω μίας προοδευτικής διαδικτυακής εφαρμογής. Η νεότερη εφαρμογή μπορεί απλά να δοκιμαστεί σε τηλέφωνο ή tablet με λειτουργικό Android. (Διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω).

Ο Mika Kanerva, COO της Sofia Digital, δήλωσε πως η εταιρεία διαπίστωσε το μεγάλο ενδιαφέρον παγκοσμίως τόσο για το DVB-I όσο και για τον reference client. “Η εφαρμογή αναφοράς για το DVB-I δεικνύει πως αυτή η τεχνολογία λειτουργεί τώρα και καθιστά την εμπορική υιοθέτηση νέων προτύπων ευκολότερη και ταχύτερη.”

Σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), προσφάτως, ο Juha Joki της Sofia Digital εξηγεί τις προσεγγίσεις και τη σχεδίαση που αξιοποιήθηκε για το DVB-I reference client, αλλά και τα διαφορετικά μοντέλα εφαρμογής καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των υπηρεσιών εντός του client.
Παρακολουθήστε το ακολούθως:

Φάση (Phase) 2

Η δεύτερη φάση της ανάπτυξης του DVB-I reference client βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Κατά τη δεύτερη φάση θα προστεθούν τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που αναμένουν οι καταναλωτές ως μέρος της τηλεοπτικής εμπειρίας. Περιλαμβάνεται υποστήριξη της προσβασιμότητας και έλεγχος πρόσβασης από τους γονείς (parental access control).

Το DVB-I γνωρίζει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο, με τις πρώτες δημόσιες επιδείξεις του να πραγματοποιούνται στην IBC 2019 και τη δημοσίευση της πρώτης πλήρους προδιαγραφής να πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2019. Η προδιαγραφή καθορίζει τις λίστες υπηρεσιών DVB-I, το μέσο για τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο προκειμένου να βρούνε σύνολα γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται μέσω ευρυζωνικών ή broadcast μηχανισμών. Επίσης, καθορίζει τις μεθόδους για την ανεύρεση δεδομένων ηλεκτρονικού προγράμματος (electronic programme data ) για αυτές τις υπηρεσίες που μπορούν να ενσωματωθούν στην ευρυζωνική τηλεοπτική εμπειρία, με πρόσβαση μέσω ενός σταθερού user interface.

Οδηγίες για την εφαρμογή Android (app)

Για να δοκιμάσετε τον DVB-I reference client σε μία συσκευή Android αξιοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο και μέσω του menu του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (web browser), χρησιμοποιείστε την επιλογή “Add to home screen.” Μπορείτε εν συνεχεία να εισάγεται τον client κάνοντας κλίκ στον λογότυπο του DVB-I που θα εμφανιστεί στην home screen της συσκευής.
http://stage.sofiadigital.fi/dvb/dvb-i-reference-application/frontend/android/

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - DVB - 22.04.2020

Φρεσκάρετε τη μνήμη σας διαβάζοντας το Άρθρο που δημοσιεύσαμε προσφάτως στην Τεχνική βιβλιοθήκη (Technical Library) της Τεχνολογικής Πύλης μας με τίτλο: Όλα όσα θα θέλατε να ρωτήσετε-γνωρίζετε για την Προδιαγραφή DVB-I.

Στην ίδια κατηγορία