το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Οδηγία (EE) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 52, Αθήνα, με θέματα:

Η ενσωμάτωση στο Ελληνικό Νομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/1794 έγινε με τη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του Άρθρου 30 στα πλαίσια του Νόμου 4532.

Ν. Παππάς: «Μετατρέπουμε την Ελλάδα σε μια χώρα φιλική προς την παραγωγή έργων, την αναβαθμίζουμε σε ισχυρό παίκτη για την προσέλκυση μεγάλων -διεθνών και εγχώριων- επενδύσεων από τον οπτικοακουστικό τομέα. Τίποτα δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 116 τεύχος Α’ της 9 Αυγούστου 2017 ο νόμος 4487/2017 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.»

Η τροπολογία αυτή αφορά στον τρόπο καταβολής του τιμήματος για κάθε δημοπρατούμενη άδεια επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και την υποχρέωση των αδειοδοτούμενων παρόχων περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η EBU βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι δημοσίευσε ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων ως προς την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cybersecurity) για τα συστήματα, το λογισμικό και τις υπηρεσίες του τομέα broadcast.

Σελίδα 1 από 2
FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group