Το Σχέδιο Νόμου που καθορίζει το Ραδιοτηλεοπτικό Τοπίο της χώρας μας στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατατέθηκε προς συζήτηση και επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων και περιλαμβάνει κανονιστικές ρυθμίσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ραδιοτηλεοπτικής και Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας της χώρας μας, από την Αδειοδότηση Σταθμών, τη Λειτουργία του ΕΣΡ και της ΕΡΤ έως τη Διαφήμιση.Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Διαβάστε ακολούθως:

Το Σχέδιο ΝόμουΤην Ειδική ΈκθεσηΤην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης


Την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουςΠαρατηρήσεις: Το Σχέδιο Νόμου και τα άλλα Κείμενα (σε μορφή PDF Αρχείων) προέρχονται από τη Βουλή των Ελλήνων.

Το Σχέδιο Νόμου είναι πολύ πιθανόν να μην είναι το τελικό, αφού ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές και προσθήκες πριν τη ψήφιση του από την Ολομέλεια της Βουλής.

Στην ίδια κατηγορία