Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθμ. ΟΙΚ: 93/Φ211, Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ - Τεύχος Δεύτερο - Αρ. Φύλλου 751) 5ης Μαρτίου 2019.Υπενθυμίζουμε ότι αυτήν τη ΚΥΑ συνέταξαν στην Αθήνα, την 26η Φεβρουαρίου 2019, οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης & Εθνικής Άμυνας κ.κ. Νικόλαος Παππάς και Ευάγγελος Αποστολάκης.

Διαβάστε ακολούθως το pdf αρχείο με την ως άνω ΚΥΑ των Υπουργείων Ψηφιακής Πολίτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης & Εθνικής Άμυνας σχετικά με την Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ):

Παρατηρήσεις: Πηγή www.et.gr

Στην ίδια κατηγορία