ΚΥΑ Μεταφοράς της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στον διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης (Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής - ΕΔΕΜ).

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2025/Τεύχος Β’ - 26 Μαΐου 2020) θα βρείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με όλο το πλαίσιο αναφορικά στη Μεταφορά της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και τη ρύθμιση των θεμάτων αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και του τρόπου καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ.Την απόφαση υπογράφουν ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Στυλιανή Μενδώνη.

Διαβάστε ακολούθως το εν λόγω ΦΕΚ.

 

Παρατηρήσεις: Πηγή - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) - Υπουργείο Οικονομικών - Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Στην ίδια κατηγορία