#7 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ Σταθμών Αττικής| Περίοδος μέτρων για την πανδημία Covid-19 – «Μένουμε Σπίτι».

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ευρημάτων της έρευνας. - Στην παρούσα έκθεση τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.907 άτομα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10/03 έως 13/04/2020 και 28/04 έως 18/05/2020. Τη συγκεκριμένη περίοδο είχαμε 2 εβδομάδες διακοπή της έρευνας πεδίου λόγω Πάσχα. Επίσης, παρέχονται συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 14/01/2020 έως 09/03/2020.Να σημειωθεί ότι κατά την παραπάνω περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 που είχε ως αποτέλεσμα να συμβούν τα εξής σημαντικά γεγονότα:

• Κλείσιμο σχολείων στις 11/03

• Κλείσιμο εστιατορίων/ καφέ/ κομμωτηρίων/ μπαρ/ χώρων θεαμάτων κ.α στις 14/03

• Κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων στις 18/03

• Περιορισμός της κυκλοφορίας στις 23/03

• Σταδιακή άρση των μέτρων με κατάργηση των κωδικών για την κυκλοφορία και άνοιγμα μικρών συγκεκριμένων κατηγοριών καταστημάτων / κομμωτηρίων στις 04/05

• Άνοιγμα και των υπολοίπων κατηγοριών καταστημάτων και έναρξη λειτουργίας 3ης Λυκείου στις 11/05.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat.

Η έρευνα πεδίου υλοποιείται εξ ημισείας από τις εταιρείες ερευνών MRB HELLAS S.A και GLOBAL LINK S.A., μέλη του ΣΕΔΕΑ, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες.

Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.Ακολουθεί σχετικός πίνακας και επεξηγήσεις για την έρευνα:

Η Ταυτότητα της Έρευνας

- Η έρευνα μέτρησης της  ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής υλοποιείται,  μέσω συνεχούς τηλεφωνικής έρευνας σε σταθερά (50%) και κινητά τηλέφωνα (50%) όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κοινού, τυχαία επιλεγμένου βάσει του τηλεφωνικού του αριθμού.

- Ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι ο «μόνιμος» της καλυπτόμενης περιοχής, των ατόμων 15 έως 70 ετών, με τόπο κύριας κατοικίας το σύνολο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των περιοχών Αγκιστρίου, Αντικυθήρων, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζήνος και Ύδρας.

- Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat (Eurobase) για το έτος 2018, τα οποία βασίζονται στα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - 2011)  προσαρμοσμένα σε σχέση με τις συνιστώσες αλλαγής του  πληθυσμού που παρήχθησαν από το μητρώο φυσικής κίνησης για  τον μόνιμο πληθυσμό στο Ν. Αττικής. Ο πληθυσμός αυτός είναι 2,710,548 άτομα.

- Στο παρόν δελτίο τύπου τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.907 άτομα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10/03 έως 13/04/2020 και 28/04 έως 18/05/2020. Τη συγκεκριμένη περίοδο είχαμε 2 εβδομάδες διακοπή της έρευνας πεδίου λόγω Πάσχα. Επίσης, έχουμε συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 14/01/2020 έως  09/03/2020.

- Να σημειωθεί ότι κατά την παραπάνω περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 που είχε ως αποτέλεσμα να συμβούν τα εξής σημαντικά γεγονότα:

•    Κλείσιμο σχολείων στις 11/03

•    Κλείσιμο εστιατορίων/ καφέ/ κομμωτηρίων/ μπαρ/ χώρων θεαμάτων κ.α στις 14/03

•    Κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων στις 18/03

•    Περιορισμός της κυκλοφορίας στις 23/03

•    Σταδιακή άρση των μέτρων με κατάργηση των κωδικών για την κυκλοφορία και άνοιγμα μικρών συγκεκριμένων κατηγοριών καταστημάτων / κομμωτηρίων στις 04/05

•    Άνοιγμα και των υπολοίπων κατηγοριών καταστημάτων και έναρξη λειτουργίας 3ης Λυκείου στις 11/05.
                                                                                                                                             
- Η έρευνα πεδίου υλοποιείται από δύο εταιρείες ερευνών, μελών του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες, υλοποιούν εξ ημισείας την έρευνα πεδίου, με το 50% των συνεντεύξεων να πραγματοποιείται από την εταιρεία MRB HELLAS S.A και το υπόλοιπο 50% από την εταιρεία GLOBAL LINK S.A. Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

- Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα πληθυσμιακά στοιχεία της  Eurostat.

Ορισμοί

Η Έρευνα μέτρησης της ακροαματικότητας του ραδιοφώνου & των ραδιοφωνικών σταθμών ακολουθεί τη μέθοδο «Day-after recall». Με σημείο αναφοράς λοιπόν την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης καλύπτει το 24ώρο από τις 06:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως τις 06:00 το πρωί της ίδιας ημέρας που γίνεται η συνέντευξη.  

- Ακροατής ραδιοφώνου / ακροατής ενός σταθμού : Το άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης περιόδου από 06:00 π.μ. έως τις 06:00 π.μ., άκουσε ραδιόφωνο / σταθμό έστω και για 5 λεπτά εντός ενός ημιώρου του 24ωρου αναφοράς.

- Μέσο ημερήσιο Ποσοστό Ακροατών (Μέση ημερήσια Κάλυψη) : Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών (ποσοστό επί του πληθυσμού & επί των ακροατών της έρευνας) που άκουσαν ραδιόφωνο / σταθμό  κατά την περίοδο της μέτρησης

- Μέση Διάρκεια ακρόασης Ραδιοφώνου / σταθμού ανά ακροατή : Μέσος ημερήσιος χρόνος ακρόασης ραδιοφώνου / σταθμού, από τους ακροατές ραδιοφώνου / σταθμού, κατά την περίοδο της μέτρησης εκφρασμένος σε λεπτά της ώρας.

- Μερίδιο Ακροαματικότητας : Συνολικός ανθρωποχρόνος ακρόασης ραδιοφωνικού σταθμού κατά την περίοδο της μέτρησης  ως ποσοστό επί του συνολικού ανθρωποχρόνου ακρόασης όλων των σταθμών.  

Διμηνιαίο Δελτίο Τύπου: Ακροαματικότητα Ραδιοφώνου & Ραδιοφωνικών Σταθμών στο Ν. ΑττικήςΓια την ΑΕΜΑΡ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΕΜΑΡ) αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, που δημιουργήθηκε από την ΕΙΙΡΑ (Eνωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής) και την ΕΔΕΕ (Eνωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας), με σκοπό την ανάθεση συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής.

Παρατηρήσεις: Πηγή - Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) - Μάιος 2020

Στην ίδια κατηγορία