Κατάταξη και Σήμανση των Τηλεοπτικών Προγραμμάτων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’2300/12-6-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ελευθέριος Κρέτσος, με την οποία καθορίζονται η Κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες, τα Κριτήρια επιλογής προσήκουσας σήμανσης και τα Οπτικά σύμβολα κατηγοριών τηλεοπτικών προγραμμάτων με την ειδική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων.Διαβάστε ακολούθως την ΚΥΑ

Στην ίδια κατηγορία