Κατάταξη και Σήμανση των Τηλεοπτικών Προγραμμάτων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’2300/12-6-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ελευθέριος Κρέτσος, με την οποία καθορίζονται η Κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες, τα Κριτήρια επιλογής προσήκουσας σήμανσης και τα Οπτικά σύμβολα κατηγοριών τηλεοπτικών προγραμμάτων με την ειδική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων.

Διαβάστε ακολούθως την ΚΥΑ