Προεδρικό Διάταγμα 81 για την αλλαγή Υπουργείων-Αρμοδιοτήτων σχετικών με τη Βιομηχανίας μας.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ - Τεύχος Πρώτο - Αρ. Φύλλου 119), το Προεδρικό Διάταγμα 81 περί της Σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και του καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους - της μεταφοράς υπηρεσιών και αρμοδοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

Διαβάστε ακολούθως το Προεδρικό Διάταγμα 81: