ΕΡΤ 3: Ερωτήματα και Απαντήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Οπτικών Ινών!

Διαβάστε ακολούθως το σχετικό αρχείο με τις Ερωτήσεις και τις Απαντήσεις:Συγκεντρωτικός Πίνακας ερωτήσεων και απαντήσεων:Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. - 12 Ιανουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία