SRT - To Νεότερο Τεχνολογικό Broadcast Πρωτόκολλο.

Το SRT έχει κερδίσει την υψηλή δημοτικότητά του μεταξύ των Παρόχων Τεχνολογικών Λύσεων και χρησιμοποιείται εντατικά από επιχειρήσεις Broadcast και Μέσων (Media) λόγω των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων του, όπως το Video Υψηλής Ποιότητας, η Μικρή Καθυστέρηση, η Διαδραστικότητα, η Ευελιξία, η Βελτιωμένη Ασφάλεια, η Διαλειτουργικότητα και η Οικονομία. Συντάκτης του παρόντος Άρθρου είναι η X-Pert Multimedia Solutions (η οποία το 2020 ενσωμάτωσε το εν λόγω πρωτόκολλο στα εμβληματικά προϊόντα της, αποτελώντας υπερήφανο Μέλος της SRT Alliance που συγκεντρώνει πάνω από 500 συνεργαζόμενους παρόχους τεχνολογίας) με τη συνεργασία της AmyDV.Κείμενο: X-Pert Multimedia Solutions & AmyDV
Φωτογραφίες: X-Pert Multimedia Solutions & AmyDV

Συνήθως, αναρτούμε στην Τεχνική Βιβλιοθήκη μας (Technical Library) - και όχι μόνον - κυρίως δικά μας Τεχνικά Άρθρα, με δικά μας Πρωτογενή Κείμενα, τα οποία χορηγούνται από Κατασκευαστές Λύσεων Τεχνολογίας και τους Διανομείς τους στη χώρα μας, καθώς και από άλλους Τεχνολογικούς Φορείς. Σήμερα, όμως, με αυτό το Άρθρο, η Τεχνολογική Πύλη μας αντιστρέφει τους ρόλους, εγκαινιάζοντας μία νέα σχέση με τους Παρόχους Λύσεων Τεχνολογίας και τους Τεχνολογικούς Φορείς, προσδίδοντας τους ελεύθερο χώρο για να εκφραστούν, χρήζοντας τους Συντάκτες Τεχνολογικών Άρθρων. Σήμερα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Τεχνολογική-Τεχνική Βιβλιοθήκη μας ένα Άρθρο της X-Pert Multimedia Solutions και του Διανομέα της στην Ελλάδα, δηλαδή της AmyDV, το οποίο αφορά στο τόσο επίκαιρο θέμα του Πρωτοκόλλου SRT και των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την αξιοποίησή του στη Βιομηχανία μας.

Τι είναι το SRT;

Η λέξη SRT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Secure Reliable Transport, δηλαδή στην Ελληνική γλώσσα, Ασφαλή Αξιόπιστη Μεταφορά. Εφευρέθηκε από τη Haivision και το 2017 έγινε Πρωτόκολλο Ανοιχτού Κώδικα (open-source protocol). Κύριος στόχος του είναι η αξιοποίηση MPEG transport streams σε μη αξιόπιστα και απρόβλεπτα δημόσια δίκτυα.

Τα Βασικά Πλεονεκτήματά του

Τα πλεονεκτήματά του, τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί μονολεκτικά, έχουν αποδειχθεί μέσω των προϊόντων της X-Pert και επιβεβαιώνονται τόσο από τους συνεργάτες, όσο και από τους πελάτες της. Γι' αυτό αποφασίσαμε να εστιάσουμε εν συντομία σε έκαστο από αυτά.

• Video Υψηλής Ποιότητας

Το μεγάλο πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου SRT είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις οποιεσδήποτε δυνατότητες του δικτύου και να αντιμετωπίσει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα ποιότητας όπως jitter, απώλεια πακέτων και διακυμάνσεις του εύρους ζώνης που μπορεί να προκύψουν κατά τη διανομή Video. Χρησιμοποιώντας τεχνικές αναμετάδοσης μικρής χρονικής καθυστέρησης είναι εφικτό να εμφανίζει ανθεκτικότητα ακόμη και στην περίπτωση απώλειας πακέτων της τάξης του 10%. Και προχωράμε ακολούθως στο δεύτερο πολύ σημαντικό πλεονέκτημά του, τη μικρή καθυστέρηση.

• Μικρή Καθυστέρηση (Latency)

Αν και το live streaming χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, η χρονική καθυστέρηση παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματά του. Όπως γνωρίζετε, το latency είναι η καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου λήψης κάθε καρέ video και του χρόνου που απεικονίζεται το ίδιο καρέ στην οθόνη του θεατή. Δημοφιλή πρωτόκολλα όπως UDP, RTMP και TCP δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν απολύτως αυτό το πρόβλημα. Τα MPEG transport streams μικρής καθυστέρησης -που βασίζονται στο UDP- που παρέχονται μέσω των δημόσιων δικτύων οδηγούν στην απώλεια πακέτων. Το πρωτόκολλο RTMP, από την άλλη πλευρά, συνδέεται με περιορισμούς του εύρους ζώνης (bandwidth) λόγω της συμφόρησης του δικτύου.

Το πρωτόκολλο SRT λύνει αυτά τα προβλήματα. Αξιοποιεί κάποια από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του UDP, όπως η μικρή καθυστέρηση, αλλά προσθέτει και την προκαταβολική διόρθωση σφαλμάτων (forward error correction - FEC). Είναι πραγματικά πιο γρήγορο από το RTMP. Σύμφωνα με τις δοκιμές της Haivision, το SRT είναι 2,5 έως 3,2 φορές ταχύτερο από το RTMP. Τα ίδια αποτελέσματα πετύχαμε και στις δοκιμές μας.

“Με το SRT τα transport streams είναι πιο γρήγορα διότι κάθε φορά που ένας καλών συνδέεται με έναν ακροατή τότε αμφότεροι διαπραγματεύονται ποια θα είναι η χρονική καθυστέρηση μεταξύ τους. Η καθυστέρηση του SRT μπορεί να είναι διπλάσια, ή τρεις φορές μικρότερη από εκείνη του RTMP. Ως παράδειγμα αναφέρω ότι με το πρωτόκολλο RTMP ισχύει πως χρειάζονται 20 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διανομή, ενώ με το SRT θα έχετε περίπου 5 έως 6 δευτερόλεπτα καθυστέρησης ως προς τη διανομή,” εξήγησε ο Ludmil Kushinov, CEO της X-Pert Multimedia Solutions.

Το SRT είναι ένα πρωτόκολλο ανοιχτού κώδικα ώστε όλοι να μπορούν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν στη βελτίωσή του. Το πρωτόκολλο προχωρά γρήγορα, με νέες δυνατότητες και πολλούς, ακόμη, διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας.

• Βελτιωμένη Ασφάλεια

Το πρωτόκολλο SRT παρέχει κρυπτογράφηση AES 128/256-bit, από άκρο σε άκρο. Τούτο εγγυάται ότι το περιεχόμενό σας είναι ασφαλές και πως κανείς δεν μπορεί να κλέψει το περιεχόμενό σας κατά τη διανομή του.

• Διαδραστικότητα και Ευελιξία

Το πρωτόκολλο SRT παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία. Όπως γνωρίζετε, το UDP είναι ένα πρωτόκολλο μονής κατεύθυνσης και λειτουργεί σε multicast ή unicast mode. Το SRT σάς παρέχει πολλούς τρόπους για να δημιουργήσετε επικοινωνία. Μπορείτε να ορίσετε τα τελικά σημεία κατά την caller, listener, ή rendezvous mode. Η έννοια της χειραψίας (handshake concept), η οποία χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο SRT, επιτρέπει τις αμφίδρομες ροές δεδομένων με καλούντες (callers) πίσω από άγνωστα firewalls. Μπορείτε να ορίσετε έναν καλούντα και έναν ακροατή στην είσοδο ή την έξοδο σας. Εάν ορίσετε η έξοδός σας να είναι ακροατής, το playout θα στείλει τα streams μόνον εάν κάποιος που επιθυμεί να τα λάβει, συνδεθεί και διαπραγματευτεί. Επίσης, εάν επιλέξετε η είσοδό σας να λειτουργεί ως ακροατής, αυτό θα σημαίνει πως η διανομή θα ξεκινήσει μόνον όταν η έξοδος που βρίσκεται σε caller mode στείλει το stream. Η επιλογή rendezvous (ραντεβού) σάς δίδει την ευκαιρία να στείλετε δύο SRT streams, οι οποίες μπορούν να διαπραγματευτούν κάπου στο δημόσιο δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη διανομή.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να διαθέτετε server προκειμένου να λάβετε τo stream σας και να το στείλετε κάπου. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μία απλή σύνδεση μεταξύ του studio σας και των ατόμων που βρίσκονται onsite, παρέχοντας τα νέα, τότε μπορείτε απλώς να δημιουργήσετε μία σύνδεση peer-to-peer. Έτσι, αποφεύγετε την επιπλέον χρονική καθυστέρηση του video stream.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου SRT είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις οποιεσδήποτε δυνατότητες του δικτύου και να αντιμετωπίσει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα ποιότητας όπως jitter, απώλεια πακέτων και διακυμάνσεις του εύρους ζώνης που μπορεί να προκύψουν κατά τη διανομή Video. Χρησιμοποιώντας τεχνικές αναμετάδοσης μικρής χρονικής καθυστέρησης είναι εφικτό να εμφανίζει ανθεκτικότητα ακόμη και στην περίπτωση απώλειας πακέτων της τάξης του 10%.

• Οικονομία

Η broadcast διανομή μέσω SRT είναι πραγματικά χαμηλού κόστους. Δεν χρειάζεται να έχετε μισθωμένη ή ιδιωτική γραμμή για να μπορείτε να λαμβάνετε transport feeds από τη μία πλευρά στην άλλη, για παράδειγμα από το studio network στο teleport. Με το SRT μπορείτε να προβείτε στην αξιοποίηση του διαδικτύου από το γραφείο της οικίας σας. Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα γρήγορο setup και δεν έχετε χρόνο για καλωδίωση, μπορείτε να αξιοποιήσετε και ένα δίκτυο Wi-Fi.

“Εάν βασίζεστε στο πρωτόκολλο UDP, πρέπει να έχετε ιδιωτική ή μισθωμένη γραμμή, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να ξοδεύετε πολλά χρήματα σε μηνιαία ή ετήσια βάση,” παρατηρεί ο Ludmil Kushinov.

Το πρωτόκολλο SRT παρέχει κρυπτογράφηση AES 128/256-bit, από άκρο σε άκρο. Τούτο εγγυάται ότι το περιεχόμενό σας είναι ασφαλές και πως κανείς δεν μπορεί να κλέψει το περιεχόμενό σας κατά τη διανομή του.

• Διαλειτουργικότητα

Το SRT είναι ένα πρωτόκολλο ανοιχτού κώδικα ώστε όλοι να μπορούν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν στη βελτίωσή του. Το πρωτόκολλο προχωρά γρήγορα, με νέες δυνατότητες και πολλούς, ακόμη, διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Στο RTMP, για παράδειγμα, το οποίο αναπτύχθηκε από την Adobe, οι πιο πρόσφατες προδιαγραφές είναι του 2012. Είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για οποιαδήποτε τεχνολογία.

Το SRT αξιοποιεί και είναι ανοιχτό στους νέους encoders (κωδικοποιητές) που διατίθενται στην αγορά. Για παράδειγμα, το RTMP μπορεί να χρησιμοποιήσει H.263 ή H.264, αλλά εξακολουθεί να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει H.265. Ως εκ τούτου, τούτο προσδίδει στο SRT τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμπίεσης στo stream σας και της πραγματοποίησης της διανομής σας με μικρό bitrate. Αυτό σας βοηθά να εξοικονομήσετε αρκετά από το εύρος ζώνης σας.

Η λύση X-Pert Playout είναι σε θέση να αξιοποιεί το Πρωτόκολλο SRT

Το πρωτόκολλο SRT βρίσκεται ήδη ενσωματωμένο στο X-Pert Playout (τόσο στην πλευρά της κωδικοποίησης, όσο και της αποκωδικοποίησης) καθώς και στο X-Pert Ingest. Οι πελάτες των λύσεων της X-Pert Multimedia Solutions έχουν στη διάθεσή τους μία νέα επιλογή ως προς τη μεταφορά video μέσω IP πέρα από το υπάρχοντα πρωτόκολλα UDP, RTP, RTMP και HLS.

Το X-Pert Ingest είναι ένα ακόμη Broadcast προϊόν που μπορεί και αξιοποιεί το Πρωτόκολλο SRT.

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το πρωτόκολλο SRT και για την αξιοποίησή του δεν έχετε παρά να επικοινωνήστε με την X-Pert Multimedia Solutions ή με την AmyDV, διανομέα της στην Ελλάδα και την Κύπρο.
 
Πληροφορίες: X-Pert Multimedia Solutions & AmyDV *

Παρατηρήσεις: Τεχνικό Άρθρο των X-Pert Multimedia Solutions & AmyDV