H GeoBroadcast Solutions λαμβάνει πατέντα ευρεσιτεχνίας των Καινοτομιών του MaxxCasting™ για την Κάλυψη-Ενίσχυση των Ραδιοφωνικών Εκπομπών στα FM.

Η τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας προστατεύει τις επενδύσεις των πελατών σε αυτήν την αποδεδειγμένη λύση για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης του σήματος που εκπέμπεται και την επέκταση των ευκαιριών δημιουργίας εσόδων.

Φωτογραφίες: GeoBroadcast Solutions
Αρχικό Κείμενο: GeoBroadcast Solutions
Μετάφραση-Απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: Ανδρέας Τζανάκος

Στην GeoBroadcast Solutions (GBS) έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βασικές καινοτομίες στο σύστημα βελτιστοποίησης της ραδιοφωνικής κάλυψης MaxxCasting. Η νέα πατέντα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε στις Η.Π.Α., με αριθμό 9232481, προστατεύοντας τη μοναδική τεχνολογία της GBS και τις μεθόδους που βοηθούν στη μεγιστοποίηση της ποιότητας του σήματος των Ραδιοφωνικών Σταθμών και στην κάλυψη με το προστατευόμενο διάγραμμα τους για την αύξηση των εσόδων τους από διαφημίσεις, με τη διατήρηση του ακροατή στη συχνότητα τους.

“Η GeoBroadcast Solutions έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μία τεχνολογία που θα φέρει την επανάσταση στη ραδιοφωνική αγορά των FM, ” δήλωσε ο John Bridge, Ιδιοκτήτης της Windy City Broadcasting, με έδρα το Σικάγο. “Ως βασικός επενδυτής και θερμός υποστηρικτής αυτής της σημαντικής και επίκαιρης τεχνολογίας, πιστεύω ότι το MaxxCasting θα βοηθήσει τους Ιδιοκτήτες των Ραδιοφωνικών Σταθμών να βελτιώσουν την κάλυψη του σήματος τους και την ποιότητα του, ενισχύοντας τους δυναμικά, ενώ γενικότερα θα συνδράμει στο να επιστρέψουν στη βιομηχανία σημαντικά έσοδα από διαφημίσεις.”

Ενώ επιτρέπεται στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς η εκπομπή των σημάτων τους σε όλη τη νόμιμη μητροπολιτική, ή γεωγραφική περιοχή τους, εμπόδια όπως η φυσιολογία του εδάφους και τα τεχνητά εμπόδια συχνά δημιουργούν κενά στην κάλυψη, όπου οι εκπομπές από την κύρια κεραία δεν μπορούν να ληφθούν αποτελεσματικά. Σε άλλες περιπτώσεις, η καθαρή επέκταση της καθορισμένης περιοχής εκπομπής ενός σταθμού που ορίζεται ως ένα διάγραμμα της υπηρεσίας, μπορεί να αποτρέψει σήματα από τον κύριο πομπό να καταφέρουν να προσεγγίσουν πιθανούς ακροατές στις άκρες της επιτρεπόμενης περιοχής. Επιπλέον, η κάλυψη του πομπού του σταθμού μπορεί να μείνει σημαντικά έξω από την επιθυμητή κύρια περιοχή μίας πόλης, επηρεάζοντας δυσμενώς την ακροαματικότητα, παραλείποντας την αποκωδικοποίηση από τις φορητές μονάδες μέτρησης της Nielsen (Portable People Meter - PPM), μονάδες που μετρούν τη πιθανή έκθεση στο κοινό.

Συνδυάζοντας την υψηλή-ακρίβεια και τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων με προχωρημένες τεχνολογίες ραδιοφώνου και κινητής τηλεφωνίας σε πολλούς κόμβους συγχρονισμένης μετάδοσης, το σύστημα MaxxCasting βελτιώνει την αναλογία κάλυψης/διαγράμματος των Σταθμών και μεγιστοποιεί τη διείσδυση του σήματος τους στις αγορές τους. Σε αντίθεση με τις συμβατικές ενισχυτικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν τα προβλήματα κάλυψης και ποιότητας δημιουργώντας παρεμβολές στο σήμα του κύριου πομπού, το σύστημα MaxxCasting με τις αποκλειστικές-ιδιόκτητες μεθόδους του ελαχιστοποιεί, ή εξαλείφει τέτοιες παρεμβολές. Η ενισχυμένη κάλυψη επιτρέπει στους Σταθμούς να φτάσουν σε ακόμη καλύτερες μετρήσεις (PPM), με επακόλουθο την αύξηση των εσόδων τους από τη διαφήμιση, προσελκύοντας νέους διαφημιζόμενους για τις υπό-εξυπηρετούμενες στο παρελθόν περιοχές.

“Η έρευνά μας έχει αναδείξει το γεγονός ότι στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδόν το 20% του πληθυσμού στις κορυφαίες 30 αγορές που θα μπορούσαν νόμιμα οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί FM να προσεγγίσουν, στην πραγματικότητα δεν λαμβάνουν τα σήματα τους”, δήλωσε ο Bill Hieatt, Διευθυντής Τεχνολογίας της GeoBroadcast Solutions. “Τούτο αποτελεί ένα τεράστιο, ανεκμετάλλευτο κοινό για τις διαφημίσεις, που θα μπορούσε να συμβάλει στα έσοδα των Ραδιοφωνικών Σταθμών, με τις παλαιότερες προσεγγίσεις να σημειώνουν γενικά περιορισμένη επιτυχία στην επίλυση των προβλημάτων. Η χορήγηση αυτού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καταδεικνύει και πιστοποιεί περαιτέρω το μοναδικό και καινοτόμο χαρακτήρα της λύσης μας MaxxCasting, ενώ οι επιτυχημένες εμπορικές αναπτύξεις του έχουν αποδείξει ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις του. Επίσης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συμβάλλει στην προστασία της επένδυσης των πελατών μας στο MaxxCasting, εξασφαλίζοντας ότι οι καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα που θα τους προσδώσει απλά δεν μπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές τους, ή από τους δικούς μας ανταγωνιστές.”Στην καρδιά του συστήματος MaxxCasting βρίσκεται η ιδιόκτητη δυνατότητα δημιουργίας τύπων προγνωστικών μοντέλων, οι οποίοι λαμβάνουν υπ' όψιν αρκετούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κάλυψη. Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, τα οποία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ακριβή, επιτρέπουν το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών Μονοσυχνοτικών Δικτύων (SFNs) για εκπομπές από δύο, ή περισσότερα Κέντρα Εκπομπής στην ίδια συχνότητα, προσφέροντας αδιάλειπτη διαφάνεια στους ακροατές, γεμίζοντας τα κενά της κάλυψης, ελαχιστοποιώντας τις παρεμβολές, αλλά και την αλλοίωση του ήχου.

Πολλαπλοί, συγχρονισμένοι κόμβοι του MaxxCasting αναπτύσσονται για την κάλυψη των επιθυμητών περιοχών με το χαμηλότερο επίπεδο ακτινοβολίας από την κεραία και τον κύριο πομπό, με το επίπεδο σήματος του κόμβου να μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ως συνάρτηση της απόστασης. Τούτο μειώνει αποτελεσματικά τη γεωγραφική περιοχή όταν το σήμα ενός κόμβου βρίσκεται κοντά στην ισχύ του κύριου πομπού εκπομπής, μειώνοντας τις παρεμβολές.

Με τη διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο και την ισχύ του RF σήματος μεταξύ πολλαπλών σημάτων να φθάνει σε ένα δέκτη καθορίζοντας το ποσοστό παραμόρφωσης του ήχου που ακούει ο ακροατής, η τοπολογία του συστήματος MaxxCasting βελτιστοποιεί αμφότερες πτυχές. Οι τεχνικές της GBS μπορούν να αναλύσουν την απόδοση της ταυτόχρονης εκπομπής (simulcast) χρησιμοποιώντας έως και ένα μέτρο εδάφους για τη δημιουργία αναλύσεων από έναν άπειρο αριθμό σημάτων που καταφθάνουν. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της GBS στον τομέα αυτό και τα αποτελέσματα των δοκιμών ελεγχόμενης ακρόασης, όπως εκείνων που εκτελούνται με τη συνεργασία NPR Labs και Πανεπιστήμιου Towson, η ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων που προκύπτει χρησιμοποιείται αμέσως μετά για την πρόβλεψη της εμπειρίας ακρόασης και την τελειοποίηση των παραμέτρων του MaxxCasting, αναλόγως.

“Κάθε δολάριο που δαπανάται προκαταβολικώς για τη δημιουργία μοντέλων και την πρόβλεψη της απόδοσης του συστήματος MaxxCasting μπορεί να εξοικονομήσει στους πελάτες μας εκατοντάδες δολάρια από το κόστος υλοποίησης και τις δαπάνες στην προσπάθεια να κάνουν τα πάντα να λειτουργήσουν καλά στο πεδίο με άλλες προσεγγίσεις,” είπε ο Hieatt. “Τούτο αποτελεί ένα ακόμα οικονομικό όφελος που προσφέρει το MaxxCasting, δηλαδή η μείωση του κόστους ανάπτυξης, καθώς και των λειτουργικών εξόδων του συστήματος SFN, ενώ επιτρέπει την αύξηση των εσόδων.”

Όλοι οι κόμβοι είναι συγχρονισμένοι με τον κύριο πομπό χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Intraplex SynchroCast3® της GatesAir, με το περιεχόμενο του προγράμματος να μεταφέρεται μέσω codecs Intraplex® IP Link 200. Μόλις μία ανάπτυξη MaxxCasting σχεδιαστεί και τεθεί σε λειτουργία για Αναλογική Ραδιοφωνική εκπομπή στα FM, το ίδιο σύστημα μπορεί να επαυξηθεί αδιαλείπτως για την υποστήριξη των λιγότερο αυστηρών αναγκών σχεδίασης του Ψηφιακού Ραδιοφώνου HD. Επίσης, η GatesAir είναι ο επίσημος προμηθευτής πομπών για τις αναπτύξεις των συστημάτων MaxxCasting.

Εκτός από τα οφέλη για τη βελτίωση της ραδιοφωνικής κάλυψης, η αυτόνομη τοπολογία δικτύου του MaxxCasting και η βασική τεχνολογία του αποτελούν σημαντικά συστατικά της πατενταρισμένης λύσης ZoneCasting (Εκπομπής σε Ζώνες) της GBS, μία τεχνολογία για την οποία ο Bridge δηλώνει: “θα προσφέρει στοχευόμενο εμπορικό περιεχόμενο σε συγκεκριμένες γειτονιές, σε όλες τις broadcast αγορές, με καταπληκτική ακρίβεια.” Εν αναμονή της έγκρισης της από την Ανεξάρτητη αρχή των Η.Π.Α. (FCC), η λύση ZoneCasting θα επιτρέψει στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς να στοχεύσουν γεωγραφικά την επίγεια εκπεμπόμενη ραδιοφωνική διαφήμιση με την κατάτμηση του κύριου σήματος εκπομπής σε καθορισμένες ζώνες, όπου έκαστη μπορεί να λαμβάνει διακριτό περιεχόμενο που θα καθορίζεται από τον κόμβο διαβίβασης υπό τη χρονική βάση λεπτό-προς-λεπτό. Οι ίδιες ισχυρές μεθοδολογίες βελτιστοποίησης της ταυτόχρονης εκπομπής (simulcast) σε Μονοσυχνοτικό Δίκτυο (SFN) που χρησιμοποιούνται στο σύστημα MaxxCasting αξιοποιούνται σε έκαστη ζώνη με την ανάπτυξη της λύσης ZoneCasting.

Στην GBS χορηγήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τις καινοτομίες που βρίσκονται εντός της λύσης ZoneCasting το 2014 και εκκρεμούν επιπλέον διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το σύστημα MaxxCasting, καθώς και για τη λύση ZoneCasting.

Πληροφορίες: http://geobroadcastsolutions.com/