Απομυθοποιώντας 5 από τις μεγαλύτερες Παρερμηνείες σχετικά με τις Μεταβάσεις σε Επόμενης Γενιάς Τεχνολογία Μετάδοσης Video.

Η βιομηχανία των μέσων και της ψυχαγωγίας πορεύεται για την ώρα μέσα από πολλαπλές μεταβάσεις της τεχνολογίας. Τηλεοπτικοί σταθμοί, διανομείς περιεχομένου και άλλες εταιρείες μέσων συνειδητοποιούν ότι για να συμβαδίσουν με την ταχύτατη εξέλιξη των πρακτικών κατανάλωσης του video θα απαιτούνταν η μετάβαση των λειτουργιών τους σε πιο ευέλικτα και προσιτού κόστους τεχνολογικά θεμέλια.Άρθρο Γνώμης του Joe McGarvey, Διευθυντή Marketing της Imagine Communications
Μετάφραση-Απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: Ανδρέας Τζανάκος
Φωτογραφίες: Imagine Communications

Με λίγα λόγια, πρόκειται για μία παγιωμένη κατάσταση. Αυτό δεν θα συμβεί σε μία νύχτα, δηλαδή η μετάβαση σε ένα κέντρο δεδομένων (datacenter), ή σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο ενός datacenter και έκαστη εταιρεία μέσων θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο προς το μέλλον. Αλλά φτάσαμε στο σημείο που δεν είναι δυνατό να συνεχίσουμε να αρνούμαστε το αναπόφευκτο, δίχως να επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητα μας να αξιοποιούμε τις πολλές ευκαιρίες που υπόσχονται να φέρουν οι επόμενης γενιάς αρχιτεκτονικές. Έφτασε η ώρα που πρέπει να προχωρήσουμε εμπρός.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους του να διασκεδάσω κάθε αμφιβολία αναφορικά με την κατεύθυνση προς το μέλλον της βιομηχανίας των μέσων και της ψυχαγωγίας είναι να αποσυνθέσω τους εναπομείναντες μύθους και τις ανακρίβειες που συνεχίζουν να απηχούν όλα τα τμήματα του οικοσυστήματος.
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μία στηριζόμενη σε γεγονότα διάψευση των πέντε πιο σημαντικών παρερμηνειών σχετικά με την ενδεχόμενη μετάβαση όλων των λειτουργιών των μέσων, συμπεριλαμβανομένης της ζωντανής παραγωγής σε ένα περιβάλλον που βασίζεται σε IP:

Το τμήμα Πληροφορικής (IT) θα έχει την Ευθύνη
Το εφιαλτικό σενάριο για πολλούς είναι ότι εκείνοι οι άνθρωποι που συντηρούν τους εταιρικούς email servers, ή που φροντίζουν για να παραμένει σε λειτουργία το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (virtual private network - VPN) σύντομα θα είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή της βραδινής μετάδοσης ειδήσεων, ή για την προσφορά εικόνων από διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις σε εκατομμύρια σπίτια. Τίποτα περισσότερο από την πραγματικότητα. Ναι, οι CIO και οι επαγγελματίες της Πληροφορικής κατανοούν τι απαιτείται για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αλλά δε γνωρίζουν σχεδόν τίποτα σχετικά με τη μεταφορά και τη διαχείριση υψηλής ποιότητας video, ή τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη διανομή πειστικών κινούμενων εικόνων σε ποικιλία συσκευών.
Οι ίδιοι άνθρωποι που διατηρούν σε πλήρη λειτουργία το κέντρο δεδομένων αναμφισβήτητα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προμήθεια των τμημάτων της επόμενης γενιάς υποδομής. Αλλά η δημιουργία της αρχιτεκτονικής και η συντήρηση μίας υποδομής που υπόκειται στις απαιτήσεις απόδοσης και ακριβείας για την παραγωγή και τη διανομή υψηλής-ποιότητας video περιεχομένου θα βρίσκεται πάντα υπό την ευθύνη και στη σφαίρα των καθηκόντων των επαγγελματιών της βιομηχανίας μέσων. Σε πέντε χρόνια από σήμερα η εργασία ενός broadcast μηχανικού θα είναι σημαντικά διαφορετική από εκείνη που είναι σήμερα; Αυτό είναι το πιθανότερο. Οι επαγγελματίες μέσων θα πρέπει να αυξήσουν τις σημερινές δεξιότητες τους με προσανατολισμό στην Πληροφορική, αν όχι για άλλο λόγο, παρά μόνον για να διαχειριστούν την ορολογία και τις αρχές της νέας τεχνολογίας. Αλλά οι σημερινοί broadcast μηχανικοί (και οι χειριστές) έχουν ελάχιστους λόγους να ανησυχούν σχετικά με αυτήν τη μετατόπιση της εργασίας.

Το IP δεν είναι έτοιμο για την Prime Time
Έτσι λοιπόν, τι άλλαξε τα τελευταία 20 χρόνια για τον μετασχηματισμό του κλάδου πληροφορικής στην κατάλληλη λύση, ακόμη και για τις πλέον απαιτητικές λειτουργίες των μέσων; Πολλά. Εν αρχή, οι σωρευτικές επιπτώσεις του νόμου του Moore απογείωσαν σε τέτοιο σημείο την υπολογιστική αρχή του συνόλου του εξοπλισμού υπολογιστών, που σχεδόν οποιαδήποτε λειτουργία των μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί με λογισμικό. Οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα, όπως το Precision Time Protocol (PTP), εισήχθησαν για να αποδώσουν στα δίκτυα πληροφορικής τη δυνατότητα ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις περί ακρίβειας και καθυστέρησης της αποκλειστικής broadcast υποδομής. Πρόδρομος ήταν ο τομέας της οικονομίας, αφού και αυτός απαιτεί χρονική ακρίβεια και μικρή καθυστέρηση, μικρότερη του nanosecond, με την επιτυχή μετάβαση των λειτουργών του στο κέντρο δεδομένων.
Ένα σημαντικό εμπόδιο στο να πειστούν οι επιχειρήσεις μέσων να προχωρήσουν τα σχέδια τους αναφορικά με τη μετάβαση στο IP αντιμετωπίστηκε την προηγούμενη χρονιά με τον σχηματισμό της Συμμαχίας περί Λύσεων IP για τα Μέσα (Alliance for IP Media Solutions - AIMS), μίας εμπορικής ένωσης αποκλειστικά για την προώθηση των προτύπων σχετικά με τη μεταφορά video και ήχου μέσω IP, καθώς και των λύσεων που βασίζονται σε αυτά τα πρότυπα. Συνεργαζόμενη με διάφορους οργανισμούς δημιουργίας προτύπων, η AIMS, μία εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ομάδων προώθησης στην ιστορία της βιομηχανίας των μέσων και της ψυχαγωγίας, στηρίζει τον οδικό χάρτη για τα πρότυπα, ο οποίος σχεδιάστηκε για να αποδώσει την ίδια ευρεία διαλειτουργικότητα στον τομέα IP, που τώρα υφίσταται στον τομέα SDI. Ενώ κάποιες εργασίες βρίσκονται εν εξελίξει, όλες οι σημαντικές ελλείψεις της Πληροφορικής ως broadcast μέσου αντιμετωπίζονται επιθετικά.

Το IP αποτελεί την πλέον αποδιοργανωτική από οποιαδήποτε άλλη Τεχνολογική Μετάβαση του παρελθόντος
Αυτή η θέση δεν είναι εντελώς ανακριβής. Η μετάβαση των broadcast λειτουργιών σε ένα περιβάλλον Πληροφορικής ξεχωρίζει εν συγκρίσει με τις παλαιότερες τεχνολογικές μεταβάσεις διότι για πρώτη φορά η βιομηχανία των μέσων στρέφεται σε έναν παρακείμενο τεχνολογικό τομέα για τις επόμενης γενιάς λύσεις της. Αντί της ανάπτυξης οικείων λύσεων και τεχνολογικών πλατφορμών για την εγκαινίαση νέας λειτουργικότητας, ή για βελτιώσεις της ποιότητας, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και άλλες εταιρείες μέσων αξιοποιούν την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και τις οικονομίες κλίμακας ενός κατά πολύ μεγαλύτερου τεχνολογικού οικοσυστήματος.
Την ίδια στιγμή, όμως, αυτή η νεότερη μετάβαση εμφανίζει μεγάλη ποικιλία. Η βιομηχανία των μέσων έχει περίπου 20 χρόνια, ή κάπου τόσο, για να ζεστάνει τις σχέσεις της με την Πληροφορική. Οι Broadcast μηχανικοί και άλλοι επαγγελματίες των μέσων δεν αισθάνονται ξένοι με το IP. Η ζωντανή παραγωγή  παραμένει το τελευταίο προπύργιο του baseband. Σχεδόν όλες οι άλλες διαδικασίες και τομείς της ροής εργασιών έχουν ήδη δεχθεί τη διείσδυση, έως κάποιο βαθμό, των βασιζόμενων στην Πληροφορική τεχνολογιών. Μόλις κατακαθίσει η σκόνη, η μετάβαση στο IP και στο εικονικό (virtualized) περιβάλλον θα αποτελεί απλά ένα επαναστατικό άλμα όπως και η μετάβαση από την αναλογική στη ψηφιακή τεχνολογία.

Η Υιοθέτηση του IP σηματοδοτεί το Θάνατο του SDI
Ναι, κάποια στιγμή στο μέλλον, το SDI θα είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Αλλά εκείνη η ημέρα δεν βρίσκεται προ των πυλών και οι εταιρείες μέσων πρέπει ξεκάθαρα να αποστασιοποιηθούν από οποιονδήποτε υποστηρίζει την επιθετική αποσυναρμολόγηση των baseband υποδομών για να στρώσει το δρόμο στις λύσεις που βασίζονται στο IP. Ένα υβριδικό μοντέλο υιοθέτησης, κατά το οποίο ο SDI και ο βασιζόμενος στο IP εξοπλισμός συνυπάρχουν απρόσκοπτα, όχι μόνον επιτρέπει την κομψή συνταξιοδότηση και απόσυρση του SDI εξοπλισμού που αγοράστηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις σας μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν SDI εξοπλισμό σήμερα, αλλά και στο εγγύς μέλλον, δίχως να ανησυχούν μη τυχόν χαραμίσουν αυτές τις επενδύσεις.
Το για πόσο καιρό το SDI θα βρίσκεται στις περισσότερες εταιρείες μέσων είναι πιθανό να αποτελέσει συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ο κύκλος των τρεχουσών επενδύσεων και το πόσο γρήγορα οι ανταγωνιστικές πιέσεις θα απαιτήσουν από εσάς τη μεγιστοποίηση της ταχύτητας των εγκαταστάσεων σας θα επηρεάσουν σημαντικά το πόσο γρήγορα η επιχείρηση σας θα μετακινηθεί σε μία καθ’ όλα IP εγκατάσταση. Οι εταιρείες μέσων θα ήταν ευχής έργον να υιοθετήσουν μία στρατηγική τεχνολογικής μετάβασης που θα οδηγήσει σε ένα σύνολο καλά καθορισμένων επιχειρηματικών στόχων, αντί να συρθούν σε ένα αυθαίρετο χρονοδιάγραμμα.

Τα πάντα κινούνται προς το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud)
Η μεταφορά όλων των λειτουργιών από τις τοπικές εγκαταστάσεις σε ένα εικονικό περιβάλλον που ανήκουν και λειτουργούν από άλλες εταιρείες συχνά προβάλλεται ως το τέλος του παιχνιδιού της παραγωγής μέσων. Εκείνο που χάνεται συχνά στο σενάριο “όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο cloud” είναι η σοβαρή εξάρτηση σε συγκεκριμένου σκοπού υλισμικό (hardware) και η μετακίνηση σε ένα βασιζόμενο στο λογισμικό μοντέλο που δεν φυλακίζει τις εταιρείες μέσων σε μία ενιαία επιλογή ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, συνεπάγεται το αντίθετο. Η μετακίνηση της ροής εργασιών και των διαδικασιών σε ένα περιβάλλον λογισμικού σας απελευθερώνει προκειμένου να υιοθετήσετε μία προσέγγιση ανάπτυξης που ταιριάζει καλύτερα στις επιχειρηματικές ευαισθησίες της εταιρείας σας αναφορικά στα κόστη των δομών, της ασφάλειας και του ελέγχου.
Αντί να κατατάσσονται οι εταιρείες μέσων σε ένα σενάριο ανάπτυξης, η εικονοποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, ή σε μοντέλα που βασίζονται στο cloud, προσδίδοντας τους την ευελιξία για αναμίξουν και να συνδυάσουν τις πιο ελκυστικές δυνατότητες αμφοτέρων σε μία υβριδική προσέγγιση. Το cloud, είτε είναι ιδιωτικό, είτε δημόσιο, δεν είναι για όλους. Ακριβώς, επειδή το IP αποτελεί προϋπόθεση για τη μετακίνηση των λειτουργιών σε ένα περιβάλλον κέντρου δεδομένων, τούτο δε σημαίνει ότι το cloud αποτελεί υποχρεωτικό προορισμό. Όπως συμβαίνει και με τη μετάβαση των λειτουργιών στο IP, έτσι και πάλι με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους θα καθοριστεί πότε και πως θα αξιοποιήσετε το cloud.

Ευχαριστούμε πολύ τον Joe McGarvey, την Imagine Communications και την AmyDV για την παροχή του ως άνω άρθρου και την άδεια ανάρτησης του στην Τεχνολογική Πύλη μας.

Πληροφορίες: www.imaginecommunications.com & AmyDV (Διανομέας Ελλάδος)