Η Ένωση των Γαλλικών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών (SIRTI) προτείνει Οικονομικά Κίνητρα για την Ανάπτυξη του DAB+.

Οπτικοακουστική Μεταρρύθμιση: 21 Προτάσεις της SIRTI για την οικοδόμηση του Mέλλοντος του Ραδιοφώνου.Αρχικό Κείμενο - SIRTI (LE SYNDICAT DES RADIO INDEPENDANTES)

Απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: Τεχνολογική Πύλη radiotvlink.com & .gr

Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για το μέλλον των Μέσων σε ένα οπτικοακουστικό τοπίο που μεταμορφώνεται από την ψηφιακή τεχνολογία

Χάρη σε έναν συλλογικό προβληματισμό από τους 169 Ραδιοφωνικούς Σταθμούς - Μέλη της SIRTI (LE SYNDICAT DES RADIO INDEPENDANTES) παρουσιάστηκαν 21 συγκεκριμένες προτάσεις την 25η Μαΐου στον Υπουργό Πολιτισμού και στη Γαλλική Βουλή. Αυτές οι προτάσεις διαρθρώνονται γύρω από 5 σημαντικά θέματα και λαμβάνουν υπ' όψιν την εξέλιξη του οπτικοακουστικού τοπίου. Σε ένα πλαίσιο μεταβολών των χρήσεων και των τεχνολογικών καινοτομιών, ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και η εφαρμογή πιο δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παραγόντων είναι ουσιώδεις.

Η ανακοινωθείσα Οπτικοακουστική Μεταρρύθμιση για το τέλος του 2018 έρχεται στα πλαίσιο της επανάστασης του «Διαδικτύου των Αυτιών» που σχετίζεται με την ανάπτυξη των συνδεδεμένων ομιλητών και την οριοθετημένη ακρόαση.

Αυτό καθιστά περισσότερο από αναγκαίο την ενίσχυση της θέσης του Ραδιοφώνου. Για τον Alain Liberty, Πρόεδρο της SIRTI: "Το Ραδιόφωνο, το πιο αξιόπιστο Μέσο στα μάτια των Γάλλων, που ακούει κάθε μέρα το 80% των πολιτών, πρέπει να διεκδικήσει τη νόμιμη θέση του σε ένα νέο οικοσύστημα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες αντιγράφουν το ραδιοφωνικό μοντέλο χωρίς να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, ιδίως όσον αφορά στη ρύθμιση, τη φορολογία και τη συμβολή στη δημιουργία. Αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα των Ραδιοφωνικών Σταθμών και την κυριαρχία του κράτους έναντι των γιγάντων του Διαδικτύου και των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών."

Προκειμένου να αποκατασταθεί η δίκαιη ισορροπία, η SIRTI επιθυμεί να θεσπίσει ένα ελάχιστο σύνολο περιορισμών για τους digital players και τη μείωση των υποχρεώσεων για τους radio media players.

Οι 21 προτάσεις της SIRTI, που έχουν διαρθρωθεί γύρω από 5 θέματα, έχουν ως εξής:

Αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ Οπτικοακουστικών Μέσων και Ψηφιακών Παραγόντων

1. Εγγυημένη δωρεάν ανώνυμη πρόσβαση στο Ραδιόφωνο υιοθετώντας ένα τσιπ FM/DAB+ στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)

2. Διατήρηση της χρηματοδότησης των παραδοσιακών Μέσων δίχως τη χαλάρωση των κανόνων διαφήμισης

3. Υποστήριξη της ανάπτυξης του ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB+) με μείωση-πίστωση φόρων

4. Εξασφάλιση της παρουσίας του Ραδιοφώνου στο αυτοκίνητο

Προσαρμογή της νομοθεσίας του Οπτικοακουστικού Κλάδου σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

5. Δημιουργία ενός οπτικοακουστικού κώδικα

6. Νομική προστασία νομικά ως προς το όνομα "Ραδιόφωνο" και τα χαρακτηριστικά του

7. Οι νομικές διατάξεις που διέπουν το Ραδιόφωνο να γίνουν πιο αποτελεσματικές

8. Απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες εκπομπής

Αναγνώριση του ρόλου των Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών και εξασφάλιση της προστασία τους

9. Περιγραφή στον νέο Νόμο του κύριου ρόλου των Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών και εξασφάλιση της πλήρους θέσης τους στον επίγειο κόσμο

10. Διευκόλυνση της κοινοπραξίας προγραμμάτων μεταξύ των Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών

11. Εξασφάλιση της πρόσβασης των Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθμών στην τοπική αγορά της διαφήμισης

12. Εκσυγχρονισμός των συνθηκών παρουσίας του Τοπικού Ραδιοφώνου

Ανεύρεση μίας νέας ισορροπίας μεταξύ της Μουσικής Βιομηχανίας και του Ραδιοφώνου

13. Υποστήριξη του τραγουδιού και της Γαλλικής παραγωγής μεταρρυθμίζοντας το σύστημα ποσοστώσεων, το οποίο έχει ξεπεραστεί

14. Δημιουργία ενός δείκτη που να είναι συνδεδεμένος με το Γαλλικό σύστημα ποσοστώσεων για την αύξηση της συμβολής της έκθεσης της Μουσικής στο Ραδιόφωνο

15. Αναγνώριση και εφαρμογή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που απολαμβάνουν οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

16. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Νόμιμης Άδειας για καλύτερη πρόσβαση του κοινού στο Ραδιοφωνικό περιεχόμενο

Αποστολή, χρηματοδότηση, ανάπτυξη ... Ποιες είναι οι φιλοδοξίες για την Δημόσια Οπτικοακουστική Υπηρεσία;

17. Εξάλειψη της χρηματοδότησης της Δημόσιας Υπηρεσίας από την Εμπορική Διαφήμιση και ιδίως για το Radio France

18. Επιβολή στο Radio France κριτηρίων για τη μέτρηση της ποιότητας των Δημόσιων Υπηρεσιών και όχι του κοινού

19. Καλύτερη πλαισίωση των προτιμήσεων ως προς τις συχνότητες του Radio France

20. Περιορισμός και έλεγχος των αλλαγών format των κεραιών του Radio France

21. Μεταρρύθμιση της Διοίκησης της Δημόσιας Ραδιοφωνίας

Μεταξύ αυτών των προτάσεων της SIRTI, 5 από αυτές θεωρούμε ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικές:

1. Εγγυημένη δωρεάν ανώνυμη πρόσβαση στο Ραδιόφωνο υιοθετώντας ένα τσιπ FM/DAB+ στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)

9 από τους 101 Γάλλους Πολίτες έχουν ισχυρή προσήλωση στο Ραδιόφωνο και πιστεύουν ότι η πρόσβασή τους αποτελεί καθολικό δικαίωμά τους. Προκειμένου να διατηρηθεί ο πλουραλισμός των παρόχων πρέπει να διασφαλιστεί η επίγεια εκπομπή Ραδιοφώνου (FM και DAB+), ελεύθερη και ανώνυμη για τους ακροατές. Για το 90% των Γάλλων, οι Αρχές πρέπει, επίσης, να δεσμευτούν ότι θα εγγυηθούν την πρόσβαση σε όλες τις καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας (η οποία αντιπροσωπεύει το 83% της ακρόασης, κυρίως μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με τις Δημόσιες Μεταφορές). Η SIRTI έχει εντοπίσει ένα απλό και φθηνό μέτρο, το οποίο σε άλλες χώρες έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ιδίως μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές: Η ενεργοποίηση ενός τσιπ ραδιοφωνικής λήψης σε smartphones. Αυτό θα απλοποιήσει την πρόσβαση στο FM και DAB+ Ραδιόφωνο, ακόμα και στην περίπτωση κορεσμού ή κατάρρευσης των δικτύων της Κινητής Τηλεφωνίας και θα δημιουργούσε κέρδος ως προς τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και bandwidth για τους ακροατές.

2. Υποστήριξη της ανάπτυξης του ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB+) με μείωση φόρων

Αντιμέτωπο με τον κορεσμό της ζώνης των FM και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους Ψηφιακούς Παίκτες, το DAB+ (ψηφιακό επίγειο ραδιόφωνο/RNT ονομάζεται στα Γαλλικά) αποτελεί μία εναλλακτική τεχνολογική λύση ως προς την άναρχη προσφορά των GAFAs. Επιτρέπει στη Γαλλία να διατηρήσει ένα ανεξάρτητο και ρυθμιζόμενο δυναμικό Ραδιοφωνικό οικοσύστημα, να διασφαλίσει την Ψηφιακή Μετάβαση του Ραδιοφώνου και να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης. Το κράτος πρέπει να συνδράμει την Ψηφιακή Επίγεια Εκπομπή, όπως έκανε για την Ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση (DTT), για παράδειγμα οργανώνοντας εκτεταμένες εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού. Η SIRTI προτείνει επίσης την καθιέρωση μείωσης-πίστωσης του Ραδιοφώνου Φόρου για το DAB+. Αυτή η πίστωση φόρου θα επιτρέψει στις εταιρείες να μειώσουν το κόστος που συνεπάγεται η δρομολόγηση της προσφερόμενης υπηρεσίας DAB+ ή/και να αντισταθμίσουν το κόστος διπλής εκπομπής (FM και DAB+).

3. Περιγραφή στον νέο Νόμο του κύριου ρόλου των Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών και εξασφάλιση της πλήρους θέσης τους στον επίγειο κόσμο

Με 9 εκατομμύρια ακροατές, καθημερινώς, το Ιδιωτικό Ραδιόφωνο έχει ζωτικής σημασίας ρόλο στο οπτικοακουστικό τοπίο της Γαλλίας. Η SIRTI υποστηρίζει ότι ο νέος Νόμος θα πρέπει να ορίζει σαφώς τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών, καθώς και την υποστήριξη από την πολιτεία ενός ανεξάρτητου, πλουραλιστικού Ραδιοφωνικού τοπίου σε διάφορες περιοχές. Αυτή η περιγραφή θα συμβάλει ως προς τον σεβασμό της σωστής ισορροπίας αναφορικά στην κατανομή των χερτζικών συχνοτήτων, αλλά και στην ενότητα και τη δύναμη ενός τομέα δραστηριότητας που γνώριζε εδώ και 30 χρόνια πως θα σαγηνεύσει τους Γάλλους ανταποκρινόμενο στην προσμονή τους.

4. Υποστήριξη του τραγουδιού και της Γαλλικής παραγωγής μεταρρυθμίζοντας ένα σύστημα ποσοστώσεων που έχει ξεπεραστεί

Η μουσική είναι το πρώτο κίνητρο για την ακρόαση Ραδιοφώνου στη Γαλλία, μπροστά από την ενημέρωση. Το Ραδιόφωνο είναι μακράν το κορυφαίο Μέσο παρουσίασης νέων ταλέντων. Ο ισχύων Νόμος θέτει σε κίνδυνο τα Ραδιόφωνα με την επιβολή περιορισμών που έχουν γίνει αφόρητοι μπροστά σ' έναν απελευθερωμένο ψηφιακό κόσμο. Παραβλέποντας την εξέλιξη των χρήσεων, ο κίνδυνος διαφυγής του κοινού από το Ραδιόφωνο προς μία ροή απαλλαγμένη από οποιονδήποτε κανονισμό είναι σημαντική. Οι αλλαγές στο Νόμο πρέπει να γίνονται μέσω διαβουλεύσεων
μεταξύ της Μουσικής Βιομηχανίας και του Ραδιοφώνου.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικά μέτρα:

• Εφαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων στις διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες, ιδίως για τη δωρεάν προσφορά τους.

• Η εφαρμογή ενός κριτηρίου παραγωγής στη Γαλλική γλώσσα, το οποίο θα συμπληρώνει το κριτήριο της μετάδοσης της Γαλλικής γλώσσας και θα συμβάλει στην αντιστάθμιση της πτώσης της παραγωγής στη Γαλλική γλώσσα.

• Λαμβάνοντας υπ' όψιν συγκεκριμένες μορφές (θεματικές, κοινότητες, τοπικά ραδιόφωνα ...).

• Την εισαγωγή αποτελεσματικής ποσόστωσης Γαλλόφωνων τραγουδιών για τους Δημόσιους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς.

5. Αναγνώριση και αποτελεσματικότητα ως προς την εφαρμογή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που απολαμβάνει το Ραδιόφωνο

Τα Ραδιοφωνικά Προγράμματα μπορούν να προστατεύονται ως προς την Πνευματική ιδιοκτησία. Οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί θα μπορούσαν πράγματι να διεκδικήσουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά Δικαιώματα για τα προγράμματά τους, αλλά και να επιτρέψουν, ή όχι τη διάδοσή τους στα Ψηφιακά Μέσα ειδικότερα. Αυτά τα Δικαιώματα (Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικά Δικαιώματα, Δικαιώματα Ιδιωτικής Αντιγραφής), τα οποία δεν έχουν ποτέ ασκηθεί, πρέπει να αναγνωριστούν και να εφαρμόζονται. Η διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων σήμερα είναι απαραίτητη όταν τα Ραδιοφωνικά Προγράμματα αναπαράγονται, αντιγράφονται ή μεταδίδονται όλο και περισσότερο, συχνά παράνομα, δίχως την άδεια των Ιδιοκτητών τους.

Παρατηρήσεις: Πηγή SIRTI (LE SYNDICAT DES RADIO INDEPENDANTES - Ένωση Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Γαλλίας) - 24 Μαΐου 2018