EBU: Οδηγίες για τις Ραδιοφωνικές Υπηρεσίες σε Δίκτυα 5G - Έκθεση για Δημόσιους Broadcasters που σίγουρα ενδιαφέρει και τους Ιδιωτικούς Σταθμούς!

Η EBU ανακοίνωσε ότι το έγγραφο της με τις οδηγίες αναφορικά στη χρήση του 5G γα τους Δημόσιους Σταθμούς (PSM) ενημερώθηκε.Αρχικό Κείμενο - Darko Ratkaj - EBU
Απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: Τεχνολογική Πύλη radiotvlink.com & .gr

Η έκθεση-ορόσημο της EBU αναφορικά στις ευκαιρίες διανομής που θα προσφέρουν τα δίκτυα 5G στους Δημόσιους Σταθμούς (public service media - PSM) ενημερώθηκε για να συμπεριλάβει τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες. Το έγγραφο BPN 109 που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2016 και είναι διαθέσιμο μόνον στα Μέλη της EBU, ενώ μία συνοπτική περίληψή του δημοσιεύτηκε και είναι τώρα άμεσα διαθέσιμη παρακάτω στην παρούσα ηλεκτρονική σελίδα της Τεχνολογικής Πύλης μας.

Darko Ratkaj

Το 5G αποτελεί την επόμενη γενιά της τεχνολογίας της κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών αυτής. Αναμένεται να προσφέρει καλύτερες mobile broadband υπηρεσίες από όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες και να επιτρέψει την εισαγωγή καινοτόμων εφαρμογών. Η τεχνολογία αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία προτυποποίησης στο 3GPP project και η εφαρμογή του σε δίκτυα αναμένεται να ξεκινήσει περί το 2020.

Πολλά υποσχόμενο για τους Δημόσιους Broadcasters (PSM)
Για τους Δημόσιους Σταθμούς το 5G υπόσχεται να επιτρέψει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και να διευκολύνει τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Γι' αυτό η EBU μαζί με τα Μέλη της εργάζεται έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα συστήματα 5G θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις των Δημόσιων Σταθμών και των ακροατών τους. Η EBU συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια προτυποποίησης, καθώς και στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και στις συνεχείς συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές.

Η EBU εστιάζει στην εργασία με το 5G αξιοποιώντας το Στρατηγικό Πρόγραμμά της ως προς τη Διανομή του Μέλλοντος (Strategic Programme on Future Distribution).

Διαβάστε ακολούθως τη σύντομη περίληψη του εγγράφου της EBU περί 5G.

5G και Δημόσιοι Σταθμοί (Public Service Media - PSM): Ευκαιρίες στη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου και υπηρεσιών.

Θυμίζουμε ότι οι εκδόσεις της σειράς EBU BPN προορίζονται γα ανάγνωση μόνον από Μέλη της EBU και δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Κατ' εξαίρεση αποφασίσθηκε να διατεθεί δημόσια η ακόλουθη περίληψη του εγγράφου EBU BPN 109.

Περίληψη των Κυριοτέρων Σημείων του Εγγράφου EBU BPN 109
Το 5G αναφέρεται στην επόμενη γενιά της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών που θα επιτρέψει την ενοποίηση σταθερών, κινητών και δορυφορικών δικτύων, πόρων πληροφορικής και αποθήκευσης σε μία ενοποιημένη, προγραμματιζόμενη και καθολικά διαθέσιμη υποδομή. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του είναι σαφές ότι το 5G είναι απαραίτητο προκειμένου να καταστεί δυνατή η μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι εκτεταμένες προσπάθειες Έρευνας και Ανάπτυξης, Προτυποποίησης, Κανονιστικών Ρυθμίσεων και Πολιτικής αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα του 5G θα είναι έτοιμα μέχρι το 2020 και ότι θα ακολουθήσει η εμπορική ανάπτυξη δικτύων 5G.
Υποθέτοντας ότι το σύνολο των προδιαγραφών του 5G που πληροί τις απαιτήσεις διανομής για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα δημοσιευθεί το 2020, αναμένεται ότι ο πρώτος εξοπλισμός και οι συσκευές υποδομής ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά περί το 2022. Η ανάπτυξη των εμπορικών δικτύων για την παροχή οπτικοακουστικών μέσων περιεχομένου και υπηρεσιών σε τοπική, ή περιφερειακή κλίμακα προβλέπεται για το 2025 και μετά.
Τα δίκτυα 5G αναμένεται να είναι κατά πολύ ανώτερα από τα υπάρχοντα δίκτυα και ότι θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά στην απόδοση, την καθυστέρηση, την ποιότητα των υπηρεσιών, την ανθεκτικότητα, το κόστος, την ενεργειακή απόδοση και την κάλυψη. Τα οφέλη για τους κάθετους κλάδους θα προέρχονται από την οικονομία κλίμακας, την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και του ραδιοφάσματος, τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τη διακλαδική καινοτομία.
Η EBU και τα Μέλη της υποστηρίζουν τις εξελίξεις ως προς το 5G, οι οποίες θεωρούνται ευκαιρία για τις νέες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες λύσεις για τη διανομή περιεχομένου και υπηρεσιών των Δημοσίων Σταθμών (PSM). Για να είναι αυτό δυνατό, το 5G θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Δημοσίων Σταθμών, τόσο τις τεχνικές, όσο και τις μη-τεχνικές. Μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η μετουσίωση των τεχνικών δυνατοτήτων του 5G σε βέλτιστη εμπειρία για τον χρήστη και σε αξία για τους παρόχους-Δημόσιους Σταθμούς και το κοινό.
Στο προσεχές μέλλον το 5G δεν θα αντικαταστήσει άλλα συστήματα διανομής. Ως εκ τούτου πέραν του στόχου να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις των Δημόσιων Σταθμών περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές του 5G είναι σημαντικό να επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη εναρμόνιση μεταξύ του 5G και των υφιστάμενων συστημάτων διανομής μέσων (π.χ. DTT και δορυφόρος), ιδίως στα ανώτερα layers της δέσμης πρωτοκόλλων (π.χ. layer υπηρεσιών και εφαρμογών).
Το πιο σημαντικό έργο ως προς την προτυποποίηση πραγματοποιείται στο 3GPP και στην ITU. Καθώς το 5G βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της τεχνικής ανάπτυξης και της προτυποποίησης, υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν εξ' αρχής υπ' όψιν οι απαιτήσεις των Δημόσιων Σταθμών. Εάν αναπτυχθούν οι 5G λειτουργίες τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μπορεί να καταστούν αυτοτελή σημαντική υποδομή διανομής για τους Δημόσιους Σταθμούς. Οι κορυφαίοι κατασκευαστές τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας και ορισμένοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποστηρίζουν επί του παρόντος τις απαιτήσεις των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, ιδίως στο 3GPP, καθώς ενδέχεται να προσβλέπουν σε μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό προσφέρει την ευκαιρία της κατεύθυνσης των προσπαθειών της EBU και των Μελών της σε εκείνες τις ενέργειες που μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Ενώ η συνεργασία με τη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και τον ακαδημαϊκό χώρο είναι απαραίτητη, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άμεση συμμετοχή και τις συνεισφορές στο 3GPP και την ITU. Συνεπώς, η EBU, σε συνεργασία με τα Μέλη της, δεσμεύεται να παραμείνει στη διαδικασία προτυποποίησης τόσο στο 3GPP, όσο και στην ITU, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές προδιαγραφές. Επιπλέον, αυτό απαιτεί από την broadcast κοινότητα να επιζητήσει τη λεπτομερή κατανόηση του συστήματος 3GPP, να πραγματοποιήσει μετρήσεις της ποιότητας του video και του ήχου, αλλά και της χρήσης του φάσματος, καθώς και να προχωρήσει σε πειραματικές δοκιμές.
Το 5G αναμένεται να είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο ασύρματο σύστημα επικοινωνιών. Αναμένεται να επηρεάσει θεμελιωδώς όλους τους τομείς των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή την τεχνολογία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά και τις ρυθμίσεις περί των επιχειρήσεων. Το 5G μπορεί να αποτελέσει σημαντικός παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού, όπου οι υπάρχοντες παίκτες ενδέχεται να χρειαστεί να υιοθετήσουν νέους ρόλους, ενώ εντελώς νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στη σκηνή, διευκολύνοντας, ενδεχομένως, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
Όσον αφορά στις επιχειρηματικές πτυχές θα χρειαστεί να αναπτυχθούν κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα για τα Δημόσια Μέσα (PSM) ώστε να αντληθούν τα οφέλη από το 5G στον μέγιστο βαθμό. Εφόσον οι Δημόσιοι Σταθμοί θα πρέπει να βασίζονται σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς για τη μεταφορά του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις που θα θέσουν οι Δημόσιοι Σταθμοί.
Επιπλέον, καθώς ένα από τα χαρακτηριστικά του 5G θα είναι η υποστήριξη ετερογενούς υποδομής δικτύου και τα ανοικτά προγραμματιζόμενα interfaces, τα Δημόσια Μέσα θα πρέπει να είναι σε θέση να διασυνδέσουν τη δική τους υποδομή που είναι συμβατή με το 5G, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας το φάσμα που έχει απονεμηθεί ή καθοριστεί για τους Δημόσιους Σταθμούς.
Θα απαιτηθούν κατάλληλες κινήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι το κόστος είναι διαφανές, προβλέψιμο και προσιτά οικονομικό τόσο για τα Δημόσια Μέσα, όσο και για τους χρήστες.
Εκτός από τις τεχνικές και τις επιχειρηματικές πτυχές είναι σημαντικό το πολιτικό και κανονιστικό-ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει το 5G να είναι ευνοϊκό για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των Δημόσιων Σταθμών. Ένας κορυφαίος υποστηρικτής του 5G σε επίπεδο πολιτικής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιδιώκει τη δημιουργία ρυθμιστικών κανόνων, αλλά και κανόνων λειτουργίας για την αγορά ως προς την ανάπτυξη των δικτύων 5G από το 2020 και μετά. Οι στόχοι της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζονται από την ουσιαστική χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης μέσω της Ένωσης Υποδομής 5G-PPP και του Προγράμματος Horizon 2020, καθώς και μέσω του Σχεδίου Δράσης περί 5G. Η τρέχουσα αναθεώρηση ως προς τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ στοχεύει στην προσαρμογή των κανόνων στις μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των καταναλωτών. Η EBU και τα Μέλη της προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις των Δημόσιων Σταθμών αναγνωρίζονται και λαμβάνονται δεόντως υπ' όψιν.