Σε Ισχύ από σήμερα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση: Όλα τα νέα Ραδιόφωνα Αυτοκινήτου πρέπει να διαθέτουν Ψηφιακό Επίγειο Ραδιόφωνο.

Από σήμερα, οι άνθρωποι που αγοράζουν νέα επιβατικά οχήματα σε όλη την Ευρώπη θα μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Ραδιοφώνου, δηλαδή μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής, καθαρότερος ήχος και βελτιωμένες υπηρεσίες δεδομένων.Από σήμερα, οι άνθρωποι που αγοράζουν νέα επιβατικά οχήματα σε όλη την Ευρώπη θα μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Ραδιοφώνου, δηλαδή μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής, καθαρότερος ήχος και βελτιωμένες υπηρεσίες δεδομένων.

Το Άρθρο 113 του Παραρτήματος XI του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECC) ορίζει ότι «Κάθε ραδιοφωνικός δέκτης αυτοκινήτου που ενσωματώνεται σε νέο όχημα κατηγορίας Μ (μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά επιβατών) που διατίθεται στην αγορά προς πώληση ή ενοικίαση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την 21η Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να περιλαμβάνει δέκτη ικανό να λαμβάνει και να αναπαράγει τουλάχιστον τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω Ψηφιακής Επίγειας Εκπομπής Ραδιοφώνου».

Αυτή η ρυθμιστική απόφαση ισχύει για όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το καθεστώς ανάπτυξης του DAB σε έκαστη χώρα.

Παρά τον αντίκτυπο του Covid-19, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Δανία έχουν ήδη ψηφίσει Νόμους που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη του Ψηφιακού Επίγειου Ραδιοφώνου στα αυτοκίνητα, ενώ και άλλες χώρες αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 πάνω από το 50% των καινούργιων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Ευρώπη περιελάμβαναν το DAB+ στον στάνταρ εξοπλισμό τους, αριθμός που αναμένεται να φτάσει το 100% έως το τέλος του 2021, καθώς η υιοθέτηση του DAB+ συνεχίζει να αυξάνει σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες και τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECC) και την εφαρμογή του σε όλη την Ευρώπη διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο WorldDAB EECC που μπορείτε να διαβάσετε ακολούθως:Πληροφορίες: www.worlddab.org

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - WorldDAB - 21 Δεκεμβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία