Τα βελτιστοποιημένα Κεραιοσυστήματα FM της Kathrein προσφέρουν μέγιστη αντοχή στο φορτίο του ανέμου - Λογαριθμικές Περιοδικές Κεραίες στη “Βιτεμβέργη”.

Στο πλαίσιο μίας σημαντικής παραγγελίας αντικαταστάθηκαν συνολικά 19 κεραιοσυστήματα πάνελ FM από κεραιοσυστήματα που αποτελούνται από Λογαριθμικές Περιοδικές και Yagi κεραίες, έργο που υλοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2019 για λογαριασμό 14 Γερμανικών Ραδιοφωνικών Σταθμών.Αυτές οι κεραίες εμφανίζουν σημαντικά μικρότερο φορτίο ανέμου από συγκρίσιμες λύσεις πάνελ κεραιών. Με αυτόν τον τρόπο το φορτίο ανέμου μπορεί να μειωθεί έως και 75%, προσφέροντας ίδια απολαβή (gain) κεραίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων κατά τη συνεχή λειτουργία των κεραιοσυστημάτων. Εκτός από το planning, τον σχεδιασμό και την παράδοση των κεραιοσυστημάτων, η Kathrein ήταν υπεύθυνη και για ολόκληρη τη διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού εγκατάστασης και της δοκιμής αποδοχής.

Πληροφορίες: Mortek * & Kathrein Bca

* Επίσημος  Διανομέας Ελλάδος και Κύπρου της Kathrein Bca

Παρατηρήσεις: Πηγή: Dr. Paul Mamok, Kathrein Broadcast GmbH & Mortek - Νοέμβριος 2020

Στην ίδια κατηγορία