Εμπορικές Απαιτήσεις (CRs) για beam hopping και νέοι παράγοντες περί DVB-I.

Η 90η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του DVB (Steering Board - SB) πραγματοποιήθηκε 12-13 Νοεμβρίου. Στις σημαντικές αποφάσεις περιλαμβάνεται η έγκριση δύο συνόλων Εμπορικών Απαιτήσεων (Commercial Requirements), για δορυφορικό beam hopping και DVB-I, αλλά και η έγκριση των αναθεωρημένων βασικών οδηγιών οπτικοακουστικής κωδικοποίησης (audiovisual coding) του DVB. Μία ενημερωμένη έκδοση του Πλάνου Εργασιών του DVB (DVB Workplan) είναι διαθέσιμη εδώ.Beam hopping
Beam Hopping ονομάζεται η τεχνική που επιτρέπει σε έναν δορυφόρο να εστιάσει τους πόρους του όπου απαιτείται με έναν ευέλικτο και προσαρμόσιμο τρόπο. Μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να μειώσει τη συνολική απαίτηση ισχύος ενός δορυφόρου κατά 50%, να αυξήσει την χωρητικότητά του κατά 15% και να μειώσει τη μη ικανοποιούμενη χωρητικότητα κατά 20%. Δεδομένου ότι οι δορυφορικές προδιαγραφές του DVB αποτελούν de facto πρότυπο για τις δορυφορικές επικοινωνίες, η ένταξη του beam hopping σε αυτές είναι σημαντική για μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης.

Οι δορυφορικοί πάροχοι, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι κατασκευαστές απαιτούν μία ευέλικτη λύση beam hopping για beams με διαφορετικά traffic patterns, μεγέθη carrier κ.ο.κ., διατηρώντας ταυτοχρόνως την άψογη εμπειρία για τον χρήστη και την αποτελεσματικότητα του δικτύου. Οι Commercial Requirements που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο (SB), καθορίστηκαν από το CM-S group. Το τεχνικό έργο θα φέρει εις πέρας το TM-S.

DVB-I
Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο (SB) ενέκρινε ένα ενημερωμένο σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων για το DVB-I, το οποίο θα αποτελέσει ένα σύνολο προδιαγραφών που θα επιτρέψει τη διανομή DVB υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας κατ’ ελάχιστο εμπειρία στον χρήστη εφάμιλλη με εκείνη των επίγειων DVB, καλωδιακών, δορυφορικών και IPTV συστημάτων. Οι υπηρεσίες θα εντοπισθούν και θα καταναλώνονται από τις συσκευές με βασική σύνδεση στο διαδίκτυο, κυρίως σε μη διαχειριζόμενη ευρυζωνική σύνδεση και HTTP πρόσβαση.

Οι ενημερωμένες Commercial Requirements εισάγουν νέους σημαντικούς παράγοντες σχετικούς με τον οδηγό του περιεχομένου, την εγγραφή και την αναδιανομή του. Έτσι θα πρέπει να δεικνύεται πότε το περιεχόμενο πρέπει να μετατοπιστεί χρονικά (time-shifted), να εγγραφεί, ή να αναδιανεμηθεί , αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις καθορίζονται για τον οδηγό του περιεχομένου, παρέχοντας μεταδεδομένα schedule και προγράμματος για έκαστη γραμμική υπηρεσία. Η προδιαγραφή εντοπισμού DVB-I υπηρεσίας θα επιτρέψει τη σηματοδότηση αυτών των παραγόντων.

Την τεχνική εργασία ως προς το DVB-I ξεκίνησε το TM-IPI group, με τον Paul Higgs (Huawei) να ηγείται αυτής της ομάδας εργασίας.

Οδηγίες AVC
Μία νέα έκδοση της TS 101 154 ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δημοσιεύτηκε ως DVB BlueBook A001 και θα προωθηθεί στο ETSI για προτυποποίηση. Αυτή η ενημέρωση της προδιαγραφής του DVB για χρήση ως προς την κωδικοποίηση video και ήχου σε broadcast και broadband εφαρμογές προσθέτει το σύστημα κωδικοποίηση ήχου DTS-UHD, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DVB για το Next Generation Audio (Ήχο Επόμενης Γενιάς) και συμπεριλήφθηκε στην εργαλειοθήκη.

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση – DVB – Νοέμβριος 2018

Στην ίδια κατηγορία