ΕΡΤ: Απόφαση Τροποποίησης Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών και Παράταση του Διαγωνισμού Προμήθειας Ρομποτικής Βιβλιοθήκης.

Η ΕΡΤ Α.Ε αποφασίζει την Τροποποίηση όρων των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.πρωτ.14814/29.09.2023 διακήρυξης (αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :236179) του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) και Παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών.Διαβάστε - Κατεβάστε την απόφαση σε pdf:

Διαβάστε Περισσότερα στην Τεχνολογική Πύλη μας.

Πληροφορίες Εδώ.

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία