ΕΣΡ: Διαδικτυακό Σεμινάριο σε συνεργασία με την ΙΤ Media Consulting και την υποστήριξη της Ιταλικής Αρχής AGCOM για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες.

Διαβάστε ακολούθως τη σύντομη ανακοίνωση του ΕΣΡ:Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΤ Media Consulting και την υποστήριξη της Ιταλικής Αρχής AGCOM, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, διαδικτυακό σεμινάριο με αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις σε σχέση με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες, την προσέγγιση της Ελλάδας, τα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τα νέα μέσα και τις θέσεις των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 1 Ιουλίου 2020

Στην ίδια κατηγορία