Εργαστήριο OSMART.

Διαδικτυακή Εκδήλωση - 09.05.2022 - Open-Source Media Application Reference Tools.Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαστήριο (online workshop), το οποίο διοργανώνεται από DVB Project και 5G Media Action Group σε συνεργασία με DASH Industry Forum, CTA WAVE και HbbTV Association. Είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για εργαλεία αναφοράς ανοιχτού κώδικα για χρήση στο πλαίσιο εφαρμογών μέσων.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Δευτέρα 9 Μαΐου
Ώρα: 15:00 έως 17:30 CEST

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο Zoom, σε meeting mode. Δεν προβλέπεται στη συνέχεια να γίνει διαθέσιμη η εγγραφή του και ελπίζουμε όσοι παρευρεθούν να συμμετάσχουν ενεργά με ερωτήσεις καθώς και στο session διαλόγου.

Ατζέντα

Το διαδικτυακό εργαστήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα για εφαρμογές μέσων, με μία σειρά ενημερώσεων της κατάστασης και με τους οδικούς χάρτες για σχετικά έργα από τους πέντε οργανισμούς που προαναφέρθηκαν. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα καθώς και για τα πιθανά επόμενα βήματα στις εμπορικές αναπτύξεις.

15:00 έως 16:30 CEST – Τα Εργαλεία Αναφοράς μας

Έκαστος οργανισμός θα παρέχει πληροφορίες για τα έργα, τα logistics και τους οδικούς χάρτες του, με τους ακόλουθους παρουσιαστές:

5G-MAG Εργαλεία αναφοράς – Johann Mika (5G-MAG Reference Tools TFL, ORS)
DVB-I Εργαλεία αναφοράς – Paul Higgs (Huawei) και Juha Joki (Sofia Digital)
Ανάπτυξη DASH-IF dash.js – Daniel Silhavy (Fraunhofer FOKUS)
DASH-IF JCCP (Joint Streaming Conformance Software Project) – Romain Bouqueau (Motion Spell)
HbbTV Εφαρμογή Video Aναφοράς – Juha Joki (Sofia Digital)
CTA WAVE Test Suite – Louay Bassbouss (Fraunhofer FOKUS) και Mike Bergman (CTA)

16:30 έως 17:00 CEST – Τεχνικές Συνέργειες

Ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση με στόχο τον εντοπισμό συνεργειών και ευκαιριών για συνεργασία και διαλειτουργικότητα.

17:00 έως 17:30 CEST – Συνεργασία και επόμενα βήματα

Τα επόμενα βήματα για στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που αναπτύσσουν Εργαλεία Αναφοράς Ανοικτού Κώδικα για Εφαρμογές Μέσων.

Πληροφορίες-Εγγραφή: https://dvb.org/news/event/osmart-workshop

Παρατηρήσεις: Πηγή: DVB - 28 Απριλίου 2022