ΕΡΤ: Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό της Ρομποτικής Βιβλιοθήκης.

Η ΕΡΤ ΑΕ δημοσιοποίησε Διευκρινήσεις αναφορικά στον Διαγωνισμό Ρομποτικής Βιβλιοθήκης, τις οποίες αναρτούμε στην Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας:Διαβάστε - Κατεβάστε τις διευκρινήσεις

Δείτε τον διαγωνισμό

Διαβάστε για τον Διαγωνισμό στην Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας

Διαβάστε για τον Διαγωνισμό στην Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας

Πληροφορίες εδώ.    

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία ΕΡΤ ΑΕ - 27 Οκτωβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία