ΕΣΡ: 6 Ρ/Φ Σταθμοί & 1 Τ/Σ στη Συνεδρίαση της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2022.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA CHANNEL» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

Ι) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2θ0θ, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος.
(εκπομπή «Άντε γεια», 22/9/2017) (Φ. 526/2017)

ΙΙ) α) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 4 παρ. 1 β του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β’ του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος.
β) το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 14 του Ν. Δ/τος 53/1974, το άρθρο 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 1 του Ν. 927/1979 (όπως ισχύει)- δυσμενής διάκριση λόγω εθνικότητας/προσβολή προσωπικότητας.
(εκπομπή «άντε γεια», 17/4/17, 5&6/2/2018 και 18/6/2018)
(Φ. 224/2018)

III) α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος.
β) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 ,το άρθρο 106 παρ. 2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 7 παρ. 2 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 1 & 3 του ν. 4173/2013, το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991- προσβολή προσωπικότητας.
(εκπομπή «Άντε γεια», 9/1/2015)
(Φ. 370/2018)
(από αναβολή 3/5/2022)

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «DERTI 107,7» πρώην «ΡΑΔΙΟ ΛΑΒΑ 107,7» Ν. Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 9 περ. στ’, το άρθρο 5 παρ. 5 και το άρθρο 8 παρ. 4&13 του Ν. 3592/2007- ενδεχόμενη αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος.
(24ωρη ροή προγράμματος 28&29/6/2017, 21/9/2017)
(Φ. 469/2017)
(από αναβολή 3/5/2022- άνευ κλητεύσεως)

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
α)το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος.
β) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 14 του Ν. Δ/τος 53/1974, το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 1 του Ν. 927/1979 (όπως ισχύει)- δυσμενής διάκριση στη βάση γενετήσιου προσανατολισμού και σωματικών χαρακτηριστικών.
(εκπομπή Ελ. Μαρόγλου, 14/5/2018)
(Φ. 265/2018)
(από αναβολή 3/5/2022-άνευ κλητεύσεως)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «BWIN SPORT 94,6» πρώην «ΣΠΟΡ FM 94.6» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο
14    του Ν. Δ/τος 53/1974, το άρθρο 2 παρ. 1του Ν. 2462/1997, το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 1 του Ν. 927/1979 (όπως ισχύει)- δυσμενής διάκριση στη βάση γενετήσιου προσανατολισμού. (εκπομπή Β. Γερασίμου, 11/6/2018)
(Φ. 239/2018)
(από αναβολή 3/5/2022)

5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
α)το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003 - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος. β) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 5 παρ. 2 και το άρθρο 1 06 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 7 παρ. 2 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 1 & 3 του Ν. 4173/2013 και το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α' και β'του Π. Δ/τος 77/2003- προσβολή (υβριστική και δυσφημιστική) προσώπων. (εκπομπή Γ. Τράγκα, 9/11/2018)
(Φ. 369/2018)
(από αναβολή 3/5/2022-άνευ κλητεύσεως)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «KIDS RADIO» Ν. Αττικής πρώην «NEWS 247 88,6» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο
15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 1 06 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 14 του Ν. Δ/τος 53/1974, το άρθρο 2 παρ. 1του Ν. 2462/1997, το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α’ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 1 του Ν. 927/1979 (όπως ισχύει) - δυσμενής διάκριση στη βάση γενετήσιου προσανατολισμού (εκπομπή «Χωρίς Ταυτότητα», 4/10/2018)
(Φ. 337/2018)
(από αναβολή 3/5/2022-άνευ κλητεύσεως)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΚΑΪ ΑΙΓΑΙΟΥ 99,8» » Ν. Λέσβου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος (απρέπεια λόγου).
β) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 14 του Ν. Δ/τος 53/1974, το άρθρο 2 παρ. 1του Ν. 2462/1997, το άρθρο 7 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ- δυσμενής διάκριση στη βάση φυλής και εθνικότητας.
(εκπομπή Γ. Παπούκα, 11,13/7/2017, 6,10,11,12,14/10/2016) (Φ.249/2017)
(από αναβολή 3/5/2022)

8.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΛΑΜΨΗ» » Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ - ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος (απρέπεια λόγου).
β) το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. δ' του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 17 του Ν. 2101/1992, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 26παρ. 4 του Ν. 109/2010, το άρθρο 9 παρ. 1 & 3 του Κανονισμού 2/1991- βλάβη ανηλίκων ακροατών.
(εκπομπή «Πρωϊνό στην Αθήνα», 19/5/2017)
(Φ. 381/2017)
(από αναβολή 3/5/2022)

9.       Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΚΑΙ 100,3» » Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2, το άρθρο 2 παρ. 1 , το άρθρο 106 παρ. 2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 7 παρ. 2 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 1 & 3 του ν. 4173/2013, το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α&β του Π. Δ/τος 77/2003. - προσβολή προσωπικότητας δημοσίου προσώπου.
(εκπομπή Α. Πορτοσάλτε, 27/7/2017)
(Φ. 468/2017)
(από αναβολή 3/5/2022)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρουμάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 6 Ιουνίου 2022 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022 - Αρ. Πρωτ: 3534