ΕΣΡ: Κλήση δια Ανάρτησης Ραδιοφωνικού Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ Ν. Ηρακλείου

Προς τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ» Ν. Ηρακλείου,
ΥΠΌΨΗ: Νομίμου εκπροσώπου ή Πληρεξουσίου δικηγόρου.Καλείστε όπως προσέλθετε την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3° όροφο), για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αποστολή ροής προγράμματος - άρθρο 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995. (Φ. 272/2018) (από αυτεπάγγελτη αναβολή 24.5.2022)

Ο ως άνω φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού καλείται δια του παρόντος να προσέλθει στην συνεδρίαση στον ανωτέρω τόπο και χρόνο. Η παρούσα κλήση να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.

Ενόψει των ειδικών συνθηκών, παρακαλείσθε να προτιμήσετε την εξ αποστάσεως παρουσία σας επικοινωνώντας εγκαίρως με την Γραμματεία της Ολομέλειας (πλην Δευτέρας & Τρίτης - Αναστασία Μαραζίδου, 2131502307, Βαρβάρα Χαραλαμπάκη 2131502323)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρουμάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Κλήση δια Ανάρτησης - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022 - Αρ.Πρωτ: 3579