ΕΣΡ: Υποθέσεις Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών κατά τη Συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Ιουλίου 2021.

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

Ι) το άρθρο 15 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4173/2013, το άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 3 παρ. 1 και το άρθρο 17 του Ν. 2101/1992, το άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ. 109/2010, το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 9 παρ. 1&3 του Κανονισμού 2/1991, Υπόδειξη 1/2014 του ΕΣΡ- προστασία ανηλίκων τηλεθεατών-ποιοτική στάθμη εκπομπής. (Φ. 402/2020)
(εκπομπή: Μεσημέρι με τον Γ. Λιάγκα 16.10.2019,22.10.2019)

ΙΙ) τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 2, 9 παρ. 1, 106 παρ. 2 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 17 του Ν.
2462/1997, το άρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 1 & 2 του ν. 4173/2013, τα άρθρα 3 παρ.1 και 2 παρ. 2 του Κανονισμού 2/1991- προστασία προσωπικότητας-ιδιωτικού βίου-ανακριβείς πληροφορίες. (Φ. 329-2019)
(εκπομπή Μεσημέρι με τον Λιάγκα, 1.10.2019 και 4.10.2019)

ΙΙΙ) στα άρθρα 15 παρ. 2, 2 παρ. 1, 106 παρ. 2, 5 παρ. 2 του Σ., αρ. 1 και 21 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, αρ. 2 του Ν.2462/1997, αρ. 4 παρ. 1 του Ν.2863/2000, αρ. 1 παρ. 1 του Ν.2328/1995, 1 παρ. 1 του Ν.3592/2007, αρ. 2 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, αρ. 14 της ΕΣΔΑ, αρ. 7 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010, αρ. 2 παρ. 1 και παρ. 5 και άρ. 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 - Αξία ανθρώπου- δυσμενής διάκριση λόγω σωματικής διάπλασης (παχυσαρκίας)- ποιοτική στάθμη-αξιοπρεπής συμπεριφορά προς αναφερόμενα πρόσωπα. (Φ.302/2019)
(εκπομπή «Μεσημέρι με τον Γ. Λιάγκα την 1/10/2019)
(από αναβολή 17.5.2021)

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «REAL FM» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:

Ι) ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 15 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος, 24 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, 3 παρ. 1 και 17 του Ν. 2101/1992, αρ. 24 του Ν. 2462/1997, αρ. 26 παρ. 4 του Π.Δ/τος 109/2010, αρ. 9 παρ. 1 παρ. 3 και αρ 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- προστασία ανηλίκων-ευπρέπεια λόγου. (Φ.254/2017)
(εκπομπή Πέτρου Κωστόπουλου 31/1 και 1/2/2017)
(από αναβολή 17.5.2021)

ΙΙ) αναπομπή υπόθεσης με εντολή του ΣτΕ για επανεξέταση (απόφαση με αριθμό 25/2015 του ΕΣΡ)
(Φ.291/2020)
(από αναβολή 17.5.2021)

ΙΙΙ) αναπομπή υπόθεσης με εντολή του ΣτΕ για επανάκριση της απόφασης του ΕΣΡ με αριθμό 90/2015.
(Φ. 101/2020)
(από αναβολή 17.5.2021)
 
3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SEVEN NEW FM» Νομού Καβάλας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 3 παρ. 12, 1 παρ. 17 και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995- μη προσκόμιση αιτηθείσας ροής προγράμματος. (Φ. 220/2020).

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 12 Ιουλίου 2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021 - Αρ. Πρωτ: 3982