ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών που θα εξεταστούν στη Συνεδρίαση της Δευτέρας, 10 Μαΐου 2021.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «OVER FM», Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ πρωτ. ΕΣΡ 2572/28-4-2021 αίτησή του. (Αφορά τον Φ.74/2θ2ΐ)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
I)    επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους (λόγω μη νόμιμης συγκρότησης) της απόφασης ΕΣΡ 232/2014. (Φ. 287/2020)
II)    επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους (λόγω μη νόμιμης συγκρότησης) της απόφασης ΕΣΡ 298/2014. (Φ. 288/2020)
III)    επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους (λόγω μη νόμιμης συγκρότησης) της απόφασης ΕΣΡ 471/2014. (Φ. 289/2020)
IV)    επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους (λόγω μη νόμιμης συγκρότησης) της απόφασης ΕΣΡ 66/2015. (Φ. 290/2020)
(και τα τέσσερα από αναβολή 30.11.2020 -άνευ κλητεύσεως)
V)    επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους (λόγω μη νόμιμης συγκρότησης) της απόφασης ΕΣΡ 319/2014. (Φ. 104/2020)
VI)    α) ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 3 παρ. 1, εδ. β' του Ν. 2328/1995, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003, του άρθρου 7 παρ. 2 του ΠΔ/τος 109/2010-προστασία    της προσωπικότητας αναφερόμενου
προσώπου, και
β) ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 της ΕΣΔΑ, των άρθρων 47 εδ. β' και 48 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, του άρθρου 14 παρ. 1, εδ. β' και 2 του Ν. 2462/1997, του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α' του Ν. 4173/2013, του άρθρου 11 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 - αρχή δίκαιης δίκης και σεβασμός τεκμηρίου αθωότητος. (Φ. 168/2018)
(εκπομπή: Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων 24/1/2018, Αλήθειες με τη Ζήνα 24/1/2018, Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 24/1/2018)

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «FOCUS FM 103,6», Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση:
α) του άρθρου 20 παρ. 1 Π.Δ/τος 109/2010- παράβαση αρχής διαχωρισμού των διαφημίσεων από το συντακτικό περιεχόμενο, β) του άρθρου 10 παρ. 1 ε’ του Π.Δ/τος 109/2010, του άρθρου 4 παρ. 2 δ’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ- διαφημίσεις που ενθαρρύνουν συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία των πολιτών, και
γ) του άρθρου 6 παρ. 2 της ΚΥΑ Γ5α/53625/2017, των άρθρων 4 παρ. 2 στ’ και 5 παρ. 1 α’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ, του άρθρου 9δ στοιχεία α' και β' του Ν. 2251/1994 - παραπλανητική διαφήμιση που εκμεταλλεύεται τους φόβους του κοινού.
(εκπομπή «Η ώρα του λαού» 27.3.2020) (Φ. 228/2020)
(από αναβολή 5/4/2021)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ENA TV», Νομού Φθιώτιδας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 6 παρ. 2 και 10α της ΚΥΑ Υ1/ΓΠ/127962/03, του άρθρου 2 παρ. 1, α’ και ζ’ του Κανονισμού 1223/2009/ΕΕ, του άρθρου 9δ παρ. 1 του Ν. 2251/1994 και του άρθρου 4 παρ. 1, α' του Ν. 2328/2995- συμπληρώματα διατροφής/καλλυντικά προϊόντα και παράνομη τηλεπώληση αυτών.
(24ωρη ροή προγράμματος 21.3.2015) (Φ. 280/2015).
(από αναβολή 5/4/2021)

5.     Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «BLUE SKY» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση:
α) του άρθρου 10 παρ. 1 ε’ του Π.Δ/τος 109/2010 και του άρθρου 4 παρ. 2 δ’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ - διαφημίσεις που ενθαρρύνουν συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία των πολιτών, και
β) των άρθρων 4 παρ. 2 στ’ και 5 παρ. 1 α’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ και του άρθρου 9δ παρ. 1 στοιχεία α' και β' του Ν. 2251/1994 - παραπλανητική διαφήμιση που εκμεταλλεύεται τους φόβους του κοινού.
(μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος συσκευής θεραπείας VITAFON-T 19.12.2020) (Φ. 39/2021).
(από αναβολή 5/4/2021)

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EUROPE ONE» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 6 παρ. 13 (γ) (i) του Ν. 3592/2007- πρωτότυπα δελτία ειδήσεων. (Φ. 169/2018)
(ροή προγράμματος 26, 27 & 28.1.2018, 9,10 &11.2.2018, 2 & 3.3.2018)
(από αναβολή 10/3/2020)

7.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 3 παρ. 1, εδ. β' του Ν. 2328/1995, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003, του άρθρου 7 παρ. 2 του ΠΔ/τος 109/2010- προστασία της προσωπικότητας αναφερόμενου προσώπου. (Φ. 167/2018)
(εκπομπή: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 24/1/2018)

8.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΟΡΤ FM» Ν. ΗΛΕΙΑΣ, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 του ΠΔ/τος 109/2010- υπέρβαση διαφημιστικού χρόνου. (Φ. 402/2017)
(ροή προγράμματος 27.4.2017)

9.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ROCK FM» Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1γ' & δ' του ΠΔ/τος 109/2010 και του άρθρου 4 παρ. 2 α' & β’ του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ-
ραδιοφωνική διαφήμιση, προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εισαγωγή διακρίσεων λόγω φύλου. (Φ. 251/2018)
(εκπομπή «Rock Legends», 8.6.2018)

10.     Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1, β' και 20 παρ. 1 του ΠΔ/τος 109/2010- συγκεκαλυμμένη διαφήμιση (Φ. 259/2017)
(εκπομπή «Ιατρικά Νέα», 27.12.2016)

11.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1, β' και 20 παρ. 1 του ΠΔ/τος 109/2010- συγκεκαλυμμένη διαφήμιση (Φ. 275/2017)
(Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων, 5.5.2017)

12.     Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 & 3 και 15 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- υποχρέωση μετάδοσης αληθούς, ακριβούς και πλήρους ειδήσεως, διαχωρισμός ειδήσεων από σχόλια (Φ. 303/2017)
(Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων, 5.5.2017)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας, 10 Μαΐου 2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 6 Μαΐου 2021 - Αρ. Πρωτ : 2652

Στην ίδια κατηγορία