ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών που θα εξεταστούν στη Συνεδρίαση της Τρίτης, 11 Μαΐου 2021.

Η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΗΜΕΡΑ FM» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.232/2020)
(από αναβολή 6.4.2021-άνευ κλητεύσεως)

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «PRESSING 90,1 FM» Ν. Λαρίσης, κατά την οποία, πρόκειται να εξετασθεί καταγγελία του Αλεξίου Κούγια για προσβολή της προσωπικότητάς του με εκπομπές ραδιοφωνικού σταθμού της 17-5-2019 και της 18-5-2019 και συγκεκριμένα: α) Με τον χαρακτηρισμό του καταγγέλλοντος (φερόμενο ως γενόμενο από «άγνωστο νεαρό άτομο που συνομιλούσε τηλεφωνικώς με δημοσιογράφο) ως «βλάκα» και με την αναφορά στον καταγγέλλοντα ως ευρισκόμενο σε «παράλληλο σύμπαν» και ως έχοντα «παραληρήματα»,
β) Με την φράση (δημοσιογράφου) απευθυνόμενη προς τον καταγγέλλοντα «εσείς δεν έχετε την ηθική υπόσταση να μιλάτε για ηθική.,.όταν λέτε για τον ...ότι είναι καταραμένος που δεν του έδωσε ο Θεός παιδιά» και
γ) Με το γεγονός ότι ο σταθμός ασχολήθηκε επιμόνως, καθ’ υπερβολήν και χωρίς εμφανή έννομη σκοπιμότητα, (επί πολλές ημέρες και επί πολλές ώρες κάθε μέρα) με το πρόσωπο του καταγγέλλοντος ως προέδρου Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (άρθρο 2 παρ. 1 και 5 παρ. 2 του Συντάγματος, 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003, 3 παρ. 1 περ. β του Ν. 2328/1995, 7 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010).
(Φ.69/2020)
(από αναβολή 6.4.2021-άνευ κλητεύσεως)

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟ FM» Νομού Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά των με αριθμό 4/2019, 33/2009 και 180/2009 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ.238/2019)
(από αναβολή από αναβολή 6.4.2021)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Νομού Χαλκιδικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρα 53 του Ν 2778/1999 και στο άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.112/2020)
(από αναβολή από αναβολή 6.4.2021)

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EUROPE ONE» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
Ι) τα άρθρα 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 2 παρ. 1 του Ν. 4339/2015, 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, 2 παρ. 1 και 4 του ΠΔ. 77/2003, 2 παρ. 1 και 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- ποιοτική στάθμη προγράμματος. (Φ.239/2020)
(εκπομπή Ή ΣΤΗΝ Α ή ΣΤΗΝ Β ΟΛΟΙ ΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΜΙΤΑ, 15.06.2020)
II) α) τα άρθρα 5 παρ. 1 & 2 και 8 παρ. 1 του ΠΔ.77/2003-
μετάδοση ψευδούς είδησης ως γεγονότος,
β)τα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 9 παρ. 2 του ΠΔ.77/2003, 7 παρ. 2 του ΠΔ.109/2010, 3 παρ. 1 περ. β του Ν.2328/1995- προσβολή προσώπου με μετάδοση ψευδούς ειδήσεως,
γ) τα άρθρα 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 2 παρ. 1 του Ν. 4339/2015, 1 παρ. 1 του Ν.2328/1995, 2 παρ. 1 & 4 του Π.Δ. 77/2003, 2 παρ. 1 & 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ- ποιότητα προγράμματος- εκφορά λόγου. (Φ.357/2020)
(εκπομπή Ή ΣΤΗΝ Α ή ΣΤΗΝ Β ΟΛΟΙ ΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΜΙΤΑ, 11.10.2020)
(και τα δύο από αναβολή 6.4.2021)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «METROPOLIS» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 5 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- μετάδοση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων για τον κορονοϊό και τα κίνητρα όσων προωθούν τον εμβολιασμό με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση/πανικό στο κοινό. (Φ. 59/2021)
(εκπομπή «Παρέμβαση», 10-1-2021)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104» Ν. Σερρών, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 και το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.366/2016)

8.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΕΛ» Ν. Λάρισας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 και το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ. 143/2019)

9.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «FLASH 96FM» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 και το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 - υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού.. (Φ. 141/2019)

10.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Ν. Ρεθύμνου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.241/2019)

11. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «CHANNEL 9» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.123/2021)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης, 11 Μαΐου 2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 6 Μαΐου 2021 - Αρ. Πρωτ : 2655

Στην ίδια κατηγορία