ΠΕΙΡΑΣ: Υποβολή Στοιχείων Ρ/Σ στο ΕΣΡ.

Από το ΕΣΡ λάβαμε για διανομή στα Μέλη μας το συνημμένο αρχείο που περιλαμβάνει οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των στοιχείων του Ρ/Σ στο Τμήμα Διαφάνειας για το έτος 2019.Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες, ετοιμάστε τα έγγραφα και στείλτε τα στις ημερομηνίες και με τον τρόπο που αναφέρεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβολές που θα γίνουν με διαφορετική μορφή και τρόπο δεν θα γίνουν δεκτές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο που αναφέρεται στο κείμενο.

Κατεβάστε έγγραφο του ΕΣΡ από εδώ

Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: http://www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση ΠΕΙΡΑΣ - 04-02-2019

Στην ίδια κατηγορία