ΕΣΡ: Προκήρυξη 1/2019 χορήγησης 2 αδειών παρόχων ενημερωτικού γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας – Υποβολή αιτήσεων έως Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 (08:00-15:00)!

Προκήρυξη 1/2019 – Αναρτήθηκαν: i) νέα έκδοση του αρχείου Excel για τον κωδικοποιημένο κατάλογο των δικαιολογητικών, ii) οδηγίες παραλαβής φυσικού αρχείου-δικαιολογητικών / ποια δικαιολογητικά προσκομίζονται χωριστά από τον σφραγισμένο φάκελο και iii) έντυπο παράδοσης-παραλαβής φακέλου υποψηφιότητας για την συμμετοχή στη δημοπρασία των δύο (2) αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας.Προκήρυξη 1/2019 για τη χορήγηση δυο (2) αδειών παρόχων ενημερωτικού γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας – Υποβολή αιτήσεων έως Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 (Ώρα 08:00-15:00).

Για το ΦΕΚ της Προκήρυξης 1/2019 κάντε κλικ εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης 1/2019 κάντε κλικ εδώ.

For the Invitation to tender for the granting of nationwide general information broadcasting content licenses please click here – see pages 82-154

Για την αίτηση συμμετοχής της Προκήρυξης 1/2019 -σε μορφή Excel- κάντε κλικ εδώ – έκδοση αρχείου Excel 15-1-2019

Για το αρχείο Excel με κωδικοποιημένο αναλυτικό κατάλογο των προς υποβολή δικαιολογητικών, των στοιχείων αναφοράς και των συνοδευτικών πινάκων (περιλαμβάνει μηχανισμό παραγωγής του ειδικού καταλόγου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων αναφοράς) κάντε κλικ εδώ – έκδοση αρχείου Excel 4-2-2019. Προσοχή: Για την πλήρη πρόσβαση στο αρχείο, απαιτείται η «Ενεργοποίηση περιεχομένου» (μακροεντολών).

Για τις Οδηγίες παραλαβής φυσικού αρχείου-δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην Προκήρυξη 1/2019 κάντε κλικ εδώ.

Για το έντυπο παράδοσης-παραλαβής φακέλου υποψηφιότητας για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου κάντε κλικ εδώ.

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΣΡ - 04-02-2019

Στην ίδια κατηγορία