Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο δημοσιεύει τη νέα έκθεση σχετικά με το Κινηματογραφικό και Τηλεοπτικό Περιεχόμενο που προσφέρεται από υπηρεσίες VOD στην Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του Ευρωπαϊκού περιεχομένου που διατίθεται με υπηρεσία VOD (Video On Demand) είναι μη-εθνικό, με το περιεχόμενο του Ηνωμένου Βασιλείου να έχει την πρωτοπορία.- Το Ευρωπαϊκό περιεχόμενο (κινηματογραφικό και τηλεοπτικό) αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου του περιεχομένου που βρίσκουμε σε απλές υπηρεσίες TVOD και το 26% των συνδρομητικών υπηρεσιών SVOD στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τίτλους κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών ή/και σεζόν (όχι κατά μεμονωμένα επεισόδια).

- Μετρώντας τα μεμονωμένα επεισόδια το Ευρωπαϊκό περιεχόμενο (κινηματογράφος και τηλεόραση) αντιπροσωπεύει το 27% του συνόλου του περιεχομένου που βρίσκεται στους καταλόγους των υπηρεσιών TVOD και το 20% όλων των επεισοδίων που βρέθηκαν στους καταλόγους των υπηρεσιών SVOD στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα επεισόδια των τηλεοπτικών σειρών το τηλεοπτικό περιεχόμενο που προσφέρεται είναι πέντε φορές περισσότερο από τους κινηματογραφικούς τίτλους που είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες TVOD και 3,6 φορές περισσότερο στις υπηρεσίες SVOD.

Δεδομένης της αύξησης των συνδρομητικών (SVOD) και transactional (TVOD) υπηρεσιών VOD στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (European Audiovisual Observatory), τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στο Στρασβούργο, ενημέρωσε την πρωτοποριακή έκθεσή του για το περιεχόμενο (κινηματογραφικό και τηλεοπτικό) που βρίσκουμε στους καταλόγους των υπηρεσιών VOD. Αυτή η νέα έκθεση συντάχθηκε από τους Christian Grece και Marta Jiménez Pumares, αναλυτές Τηλεόρασης και VOD του Τμήματος Ενημέρωσης της Αγοράς του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου. Τα δεδομένα ως προς τον κατάλογο των κινηματογραφικών ταινιών προέρχονται από JustWatch, Ampere, Filmtoro, La Pantalla Digital και EUROVOD, ενώ τα δεδομένα για το τηλεοπτικό περιεχόμενο προέρχονται από JustWatch. Αυτή η έκθεση υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κάποια βασικά ευρήματα από αυτή τη νέα έκθεση:

1. Υπάρχουν περισσότεροι μεμονωμένοι κινηματογραφικοί τίτλοι που είναι διαθέσιμοι σε υπηρεσίες VOD σε σχέση με το τηλεοπτικό περιεχόμενο, αλλά αν κάποιος μετρήσει τα επεισόδια των τηλεοπτικών σειρών τότε το διαθέσιμο τηλεοπτικό περιεχόμενο είναι περισσότερο.

- Υπάρχουν κατά μέσο όρο πέντε φορές περισσότερα επεισόδια τηλεοπτικών σειρών (δηλαδή οτιδήποτε με σήμανση «TV» από τις υπηρεσίες VOD που αναλύονται) σε σχέση με τους κινηματογραφικούς τίτλους που προσφέρονται σε υπηρεσίες TVOD, αλλά και 3,6 φορές περισσότεροι που προσφέρονται στις υπηρεσίες SVOD.2. Υπάρχει λίγο περισσότερο Ευρωπαϊκό περιεχόμενο που προσφέρεται στις υπηρεσίες TVOD σε σχέση με εκείνο που προσφέρεται στις υπηρεσίες SVOD.

- Το Ευρωπαϊκό περιεχόμενο αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου του περιεχομένου των υπηρεσιών TVOD και το 26% του συνόλου του περιεχομένου των υπηρεσιών SVOD (μεμονωμένοι κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί τίτλοι ή σεζόν)

- Αν μετράμε με τον αριθμό επεισοδίων τηλεοπτικών σειρών αντί για μεμονωμένους τίτλους ή σεζόν, το μερίδιο του Ευρωπαϊκού περιεχομένου μειώνεται στο 27% για τις υπηρεσίες TVOD και στο 20% για τις υπηρεσίες SVOD.

- Το μερίδιο του περιεχομένου από της Η.Π.Α. στις υπηρεσίες VOD εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερο όταν λαμβάνουμε υπ’ όψιν τα επεισόδια τηλεοπτικών σειρών, αλλά και μικρότερο όταν αναφορά μας ως προς τις μετρήσεις είναι οι τηλεοπτικοί τίτλοι (δείτε το διάγραμμα που ακολουθεί).3. Το περισσότερο Ευρωπαϊκό περιεχόμενο στους καταλόγους υπηρεσιών VOD είναι μη-εθνικό.

- Στις υπηρεσίες TVOD υπάρχει ένα μεγαλύτερο μερίδιο εθνικού κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου σε σχέση με τις υπηρεσίες SVOD.

4. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος εξαγωγέας Ευρωπαϊκού περιεχομένου για τις υπηρεσίες VOD.

- Στις υπηρεσίες TVOD οι Βρετανικοί κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί τίτλοι είναι οι πλέον εξαγώγιμοι τίτλοι περιεχομένου που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αποσπώντας το 32% και το 48% αντιστοίχως της Ευρωπαϊκής Αγοράς), ενώ ακολουθούν οι Γαλλικοί κινηματογραφικοί τίτλοι και οι Γερμανικοί τηλεοπτικοί τίτλοι.- Και στις υπηρεσίες SVOD οι Βρετανικοί κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί τίτλοι έχουν τη μερίδα του λέοντος στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσοστό άνω του 50% όλων των τίτλων που εξάγονται.Μεθοδολογία

Τα κινηματογραφικά δεδομένα αυτής της έκθεσης βασίζονται στα δεδομένα καταλόγου (Ιούνιος 2019) από JustWatch, Ampere, Filmtoro, La Pantalla και EUROVOD και έχουν αποκτηθεί από 146 καταλόγους υπηρεσιών TVOD και 136 καταλόγους υπηρεσιών SVOD. Τα δεδομένα του τηλεοπτικού περιεχομένου βασίζονται στα δεδομένα από JustWatch και προέρχονται από 118 καταλόγους υπηρεσιών SVOD σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 53 καταλόγους υπηρεσιών TVOD από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συλλογή των δεδομένων έγινε τον Οκτώβριο του 2019.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο - Στρασβούργο, Γαλλία, 28 Νοεμβρίου 2019

Στην ίδια κατηγορία