ΕΣΡ: 5 Ρ/Φ Σταθμοί και 5 Τηλεοπτικά Κανάλια στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 13 Ιουνίου 2023.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΗΤΕΙΑ TV» Ν. Λασιθίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης μετοχών.
(Φ. 352/2015)
(από αναβολή 13.3.2023-άνευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «PLP TV» πρώην «ΚΟΣΜΟΣ TV» Ν. Ηλείας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης μετοχών. (Φ. 612/2015)
(από αναβολή 13.3.2023)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΟΡΤ TV» Ν. Ηλείας για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης μετοχών . (Φ.423/2015) (από αναβολή 13.3.2023- άνευ κλητεύσεως)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.136/2018)
(από αναβολή 25.4.2023)
 
5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SFERA 98,7 HRAKLEIO» Ν. Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.108/2019 )
(από αναβολή 13.3.2023-άνευ κλητεύσεως)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «TOP FM ΚΡΗΤΗΣ 89,8» ήδη «POLITICA 89,8» Ν. Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.109/2019 )
(από αναβολή 13.3.2023-άνευ κλητεύσεως)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHLETIC RADIO 104,2» Ν. Ηρακλείου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.281/2017)
(από αναβολή 13.3.2023-άνευ κλητεύσεως)

8.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «CAPITAL RADIO» Ν. Ρεθύμνου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) αίτημα μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού.
β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 4 παρ. 4 & 6 του Π. Δ/τος 310/1996- μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας από τη σύσταση του μέχρι και σήμερα. γ) ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού λόγω αλλαγής συχνότητας (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007)
(Φ. 1188/2009) (από αναβολή 25.4.2023-άνευ κλητεύσεως)

9.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «α.ΝΕΤ» Ν. Μεσσηνίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του σταθμού. (Φ. 17/2023) (από αναβολή 25.4.2023)
β) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν ακύρωσης της απόφασης ΕΣΡ 77/2019 κατά το σκέλος της που αφορά την επιμέτρηση προστίμου με την υπ’ αριθμ 214/2023 απόφαση του ΣΤΕ. (Φ. 116/2023)

10.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «SMILE» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση μεταβολής φυσιογνωμίας (άρθρο 39 ν. 4779/2021) (Φ.93/2023)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Τρίτης 13 Ιουνίου 2023- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 7/6/2023 - Αρ. Πρωτ: 3108

Στην ίδια κατηγορία