ΕΣΡ: Ακρόαση του Τηλεοπτικού Σταθμού Εθνικής Εμβέλειας STAR.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 27 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010- μη αποστολή στο ΕΣΡ της (απορριπτικής) απόφασης του επί του αιτήματός που είχε υποβάλει σ’ αυτόν το Σωματείο «Εθνική Ένωση Επαγγελματιών Αλιέων η Μεσόγειος» την 14-12-2018 (ΑΠ ΕΣΡ 6485/2018) για εκπομπή της 5-12-2018. (Φ. 215/2022)
(από αναβολή 24/4/2023)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 12 Ιουνίου 2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 7/6/2023 Αρ. Πρωτ: 3107

Στην ίδια κατηγορία