Κοινοποίηση προς την ΕΕ του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ.

Κοινοποίηση προς την ΕΕ του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με την ανάλυση των αγορών: Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, Χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση.Διαβάστε-Κατεβάστε ακολούθως το Κείμενο που Κοινοποιήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 18 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικά άρθρα


Στην ίδια κατηγορία