ΕΣΡ: Διαδικτυακό Μέσο και Τ/Σ Εθνικής Εβέλειας στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης Τρίτης 22 Νοεμβρίου 2022.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση της εταιρίας «ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΠΕ» και της ΙΚΕ «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», από κοινού ως φορέως της ιστοσελίδας «MAKELEIO.GR», για παροχή διευκρινίσεων, με την ιδιότητά τους ως παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (άρθρο 2 παρ. 1 περ. ζ N. 4779/2021),:

Ι) Για την προβολή οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων (Εφημερίδα Μακελειό της 30/04-01/05.22, 17.05.22 και 18.05.22), οι οποίες αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.makeleio.gr και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου https://rumble.com/user/makeleio, παρέμειναν δε εκεί αναρτημένες παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, στο περιεχόμενο των οποίων ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και ειδικότερα:

Α) Ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος (άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος , άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, άρθρο 1 παρ. 1γ του Ν. 2328/1995 , άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 , άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 4779/2021).

Β) Προσβολή προσώπων (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος , άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 4779/2021).

Γ) Δυσμενής διάκριση στη βάση γενετήσιου προσανατολισμού (άρθρο 15 παρ. 2, άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, άρθρο 8 του Ν. 4779/2021 , άρθρο 10 του Ν. Δ/τος 53/1974).

II) Για την προβολή οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων (Εφημερίδα Μακελειό της 16/7/2022, 17/7/2022 και 19/7/2022), οι οποίες αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.makeleio.gr, όπου και παράμεινε αναρτημένη παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. Αναρτήθηκε επίσης από τους φορείς του ως άνω ιστοτόπου και στην συνέχεια αποθηκεύτηκε και παρέμεινε αναρτημένη και σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου (www.rumble.com), στο περιεχόμενο των οποίων ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και ειδικότερα:

Α) Ακραία υποβάθμιση προγράμματος (άρθρο 15 παρ.2 του Συντάγματος, άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015)

Β) Αναίτια και απρόκλητη προσβολή προσώπων (άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, άρθρο 14 παρ. 2 περ. α του Ν. 4779/2021)

Γ) Προβολή μειωτικών μηνυμάτων κατά πληθυσμιακών ομάδων και μελών τους στη βάση γενετήσιου προσανατολισμού προσώπων (άρθρα 8 και 14 παρ. 2 περ. β του Ν. 4779/2021)
(Φ. 192/2022 και 195/2022)

ΙΙΙ) Για την προβολή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης (Εφημερίδα Μακελειό της 22.2.2021), σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανάρτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου (αφενός στο https://www.youtube.com/channel/UCBWnnGGIBucWfqaQi- HMwvw/featured και ειδικότερα στο https://www.youtube.com/watch? v=nTZ5evh_onI και αφετέρου στο https://rumble.com/user/makeleio και ειδικότερα στο https://rumble.com/ve213r-teaser-22-02-2021.html) από τον φορέα του ηλεκτρονικού ιστοτόπου www.makeleio.gr, όπου και παράμεινε αναρτημένη μέχρι και σήμερα παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, στο περιεχόμενο των οποίων ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και ειδικότερα:

Α) Ακραία υποβάθμιση προγράμματος (άρθρο 15 παρ.2 του Συντάγματος, άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015)

Β) Αναίτια και απρόκλητη προσβολή προσώπων (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, άρθρο 14 παρ. 2 περ. α του Ν. 4779/2021)

Γ) Προβολή μειωτικών μηνυμάτων κατά πληθυσμιακών ομάδων και μελών τους στη βάση γενετήσιου προσανατολισμού προσώπων (άρθρα 8 και 14 παρ. 2 περ. β του Ν. 4779/2021)
(Φ. 193/2022)

IV) Για την προβολή οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων (Εφημερίδα Μακελειό της 21/07/2022 - 25/07/2022), οι οποίες αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου (στο https://rumble.com/user/makeleio και ειδικότερα στο https://rumble.eom/v 1 dh6md--25-2022.html, στο https://rumble.com/v1d9hxj--23-and-24-2022.html, στο https://rumble.com/v1d561b--22-2022.html και στο https://rumble.com/v1d0r8d--21-2022.html) από τον φορέα του ηλεκτρονικού ιστοτόπου www.makeleio.gr, όπου και παράμειναν αναρτημένες μέχρι και σήμερα παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στο ενδιαφερόμενο κοινό, στο περιεχόμενο των οποίων ενδεχομένως διαλαμβάνονται διοικητικά αδικήματα και ειδικότερα:

Α) Ακραία υποβάθμιση προγράμματος (άρθρο 15 παρ.2 του Συντάγματος, άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1 995, άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015)

Β) Αναίτια και απρόκλητη προσβολή προσώπων (άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, άρθρο 14 παρ. 2 περ. α του Ν. 4779/2021)
(Φ. 196/2022, 197/2022, 198/2022,199/2022)
(από αναβολή 24/10/2022-άνευ κλητεύσεως)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

α) τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003 - προσβολή προσώπου,

β) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος,

γ) το άρθρο 11 παρ. 6 του Π.Δ/τος 77/2003 - δημοσιοποίηση στοιχείων ποινικής προδικασίας.
(εκπομπή «LIVE NEWS» της 19.10.2022 και της 20.10.2022) (Φ.254/2022)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Τρίτης 22 Νοεμβρίου 2022 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ΕΣΡ - 16 Νοεμβρίου 2022 - Αρ. Πρωτ: 6498