ΕΣΡ: Υποθέσεις Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών στη Συνεδρίαση 12ης Σεπτεμβρίου 2022.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΛΛΑΔΑ» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:

Ι) αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 91/2021 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 9/2022)

ΙΙ) αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 141/2021 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 8/2022)
(και τα δύο από αναβολή 25.7.2022-άνευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ» Νομού Έβρου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 97/2021 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 361/2021)
(και τα δύο από αναβολή 25.7.2022-άνευ κλητεύσεως)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EUROPE ONE» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά των με αριθμό 67/2021 και 68/2021 αποφάσεων του ΕΣΡ. (Φ. 141/2022)
(από αναβολή 25.7.2022)

4. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 102,4fm» Νομού Ρεθύμνου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα μεταβολής φυσιογνωμίας προγράμματος - άρθρο 39 του ν. 4779/2021 (Φ. 409/2021)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης 12ης Σεπτεμβρίου 2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022 - Αρ. Πρωτ : 5165

Στην ίδια κατηγορία