ΕΣΡ: Ακρόαση 5 Ραδιοφωνικών Σταθμών στη Συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Ιουνίου 2022.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «VIBE FM 95.4» Ν. Λαρίσης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:

Ι) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 4 παρ. 4 & 6 του Π. Δ/τος 310/1996- μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας β) το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3592/2007- υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας, ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας. (Φ. 162/2021)

ΙΙ) αίτηση έγκρισης μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ. 305/2019)
(και τα δύο από αναβολή 11/4/2022- άνευ κλητεύσεως)

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «WE 89,4» πρώην «ΑΡΕΝΑ 89,4» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

α) το άρθρο 9 παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003- προσβολή προσωπικότητας, και

β) του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ/τος 77/2003- δυσμενής διάκριση στη βάση της ιδιότητας προσώπου ως οπαδού συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού ομίλου (Φ.34/2019)
(εκπομπή «Όχι άλλο κάρβουνο», 5.10.2018)
(από αυτεπάγγελτη αναβολή 11/4/2022)

3. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ» Ν. Μαγνησίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:

α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ και αρ. 2 παρ. 1 του π.δ. 77/2003 - ποιότητα προγράμματος,

β) το άρθρο 2 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος -αξία ανθρώπου και τιμή,

γ) το άρθρο 3 και το άρθρο 2 παρ. 4&5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ και άρ. 2 παρ. 4 του π.δ. 77/2003- ευπρέπεια, σεβασμός αναφερομένων προσώπων,

δ) το άρθρο 26 παρ. 4 & 5 του Π.Δ/τος 109/2010 και τα άρθρα 1, 3 και 4 της με αρ. 6198/Ε/515/Ι/2000 Υπ. Απόφασης- προστασία ανήλικων ακροατών. (Φ.425/2015)
(από αναβολή 11/4/2022)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΙΩΑΝΝΙΝΑ 984» Ν. Ιωαννίνων, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2θ07) (Φ. 330/2020)
(από αναβολή 9/5/2022)

5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΥΘΜΟΣ 107,5» Ν. Ιωαννίνων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της με αρ. 103/2018 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 76/2019)
(από αυτεπάγγελτη αναβολή 11/4/2022)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr
 
Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 20 Ιουνίου 2022 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ( ΕΣΡ ) - Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022 - Αρ. Πρωτ: 3815