ΕΣΡ: Ζητήματα Ρ/Σ & T/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Τρίτη 04.06.2019).

H συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4/6/2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM» Ν. Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 53 του Ν 2778/1999 και άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 που αφορά στην υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού σας.

Η Ολομέλεια κατά την συνεδρίαση της 22-4-2019 έκρινε τα εξής:

«Το ΕΣΡ δέχεται το αίτημα και αναβάλλει την ακρόαση για την 4.6.2019 και ώρα 10.00, με το σκεπτικό του πρακτικού της 22.4.2019, απόσπασμα του οποίου ακολουθεί :
(…………Ο σταθμός δεν εκπροσωπήθηκε, αλλά υπέβαλε αίτημα αναβολής με έγγραφο (αρ. πρ. 2349/22.4.2019) που απέστειλε από συσκευή φαξ με αριθμό 22616009485 στο όνομα Κωνσταντίνος Αντζουλάτος. Σημειώνεται ότι στο έγγραφο της αίτησης δεν διαλαμβάνονται άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Στην συνέχεια, ύστερα από συζήτηση, αποφασίστηκε να δεχθεί το αίτημα και να αναβάλλει την συζήτηση της υπόθεσης, να κληθεί δε ο σταθμός, αφενός μεν μέσω της συσκευής φαξ από την οποία το αίτημα εστάλη, αφετέρου με ανάρτηση της κλήσης και του παρόντος αποσπάσματος πρακτικού στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης……)»

2. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αύξησης εταιρικού κεφαλαίου ραδιοφωνικού σταθμού.(Φ.7/2012)
(από αναβολή 6.5.2019- άνευ κλητεύσεως)

3.Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΒ CHANNEL» Ν. Αττικής, (ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταβίβαση μετοχών. (Φ.290/2016) (από αναβολή 6.5.2019- άνευ κλητεύσεως)

4.Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «CORFU CHANNEL» Ν. Κερκύρας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών τηλεοπτικού σταθμού.(Φ.210/2013)
(από αναβολή 7.5.2019)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «AE TV» πρώην «TELE ΚΡΗΤΗ» Ν. Λασιθίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας -υποβληθείσα προφορικώς στην Ολομέλεια της 21ης
.5.2019- κατά των 78/2019 και 82/2019 αποφάσεων του ΕΣΡ και αίτηση αναστολής εκτέλεσης των παραπάνω αποφάσεων. (Φ.164/2019) (από αναβολή 27/5/2019-άνευ κλητεύσεως)

6. Ακρόαση του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού «EPSILON ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» πρώην «TV ΔΕΛΤΑ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στα Αμπελάκια Δράμας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση αναστολής εκτέλεσης και αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 83/2019. (Φ. 156/2019) (από αναβολή 27/5/2019)
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΙ 6 ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «DIGEA ΑΕ».


Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος