Η Avid ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2019.

Συνεχιζόμενη ανάπτυξη με τα έσοδα στο υψηλότερο δυνατό σημείο και τα κέρδη της επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και απόσβεση (EBITDA) να υπερβαίνουν τις προβλέψεις. Η νέα τροποποιημένη συμφωνία χρηματοδότησης παρέχει μακροπρόθεσμα την απαιτούμενη ευελιξία ως προς τα κεφάλαια για την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Burlington, Mass., 6 Μαΐου 2019 - Η Avid (NASDAQ: AVID), κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας που δεσπόζει στη βιομηχανία των Μέσων και της Ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2019, παρέχοντας προβλέψεις-εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2019 και επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για ολόκληρο το έτος 2019.

Πρώτο Τρίμηνο 2019 - Οικονομικά και Επιχειρηματικά Highlights
• Τα έσοδα ήταν 103,3 εκατομμύρια δολάρια, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με αύξηση 5% σε ετήσια βάση.
• Το ακαθάριστο κέρδος ήταν 59,3%, αυξημένο κατά 240 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ακαθάριστο κέρδος (non-GAAP) ήταν 61,3%, αυξημένο κατά 240 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 55,9 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 5% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα (non-GAAP) ανήλθαν σε 53,1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 3% σε ετήσια βάση.
• Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 5,4 εκατ. δολάρια, έναντι ζημίας (3,3 εκατ. Ευρώ) το α 'τρίμηνο του 2018. Τα λειτουργικά έσοδα (μη-GAAP) ανήλθαν σε 10,2 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση.
• Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 12,6 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 99% σε ετήσια βάση. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ήταν 12,2%, αυξημένο κατά 570 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Η καθαρή ζημία GAAP ήταν 0,01$ ανά κοινή μετοχή, άνοδος από την καθαρή ζημία 0,22$ ανά κοινή μετοχή, το α 'τρίμηνο του 2018. Τα κέρδη ανά μετοχή (non-GAAP) ήταν 0,11$, έναντι ζημίας 0,06$ ανά μετοχή, το 2018.
• Τα καθαρά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 6,4 εκατ. δολάρια, έναντι 5,4 εκατ. δολαρίων το α 'τρίμηνο του 2018.
• Η Ελεύθερη Ταμειακή Ροή ήταν 4,6 εκατομμύρια δολάρια, από 3,3 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2018.
• Τα έσοδα από συνδρομές λογισμικού στο υπολογιστικό νέφος (cloud-enabled software subscriptions) αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, με περίπου 137.000 συνδρομές λογισμικού να έχουν ενεργοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος στο τέλος του α 'τριμήνου του 2019.
• Τα έσοδα από τις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση.
• Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα ανήλθαν στο 57% των εσόδων της Εταιρείας κατά τους δώδεκα μήνες (ολοκλήρωση δωδεκάμηνου τον Μάρτιο του 2019), από 50% που ήταν το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2018.
• Η ετήσια αξία συμβάσεων ήταν 237 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, από 222 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 1ου τριμήνου του 2018.

“Είμαστε ικανοποιημένοι για το momentum της Avid, που δημιουργήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους και συνεχίστηκε καθ 'όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχία ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής μας,” δήλωσε ο Jeff Rosica, CEO και Πρόεδρος της Avid. Ο ίδιος, συνέχισε: “Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή σημαντικών καινοτόμων προϊόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων αρκετών νέων προϊόντων στο δεύτερο τρίμηνο, που αναμένουμε ότι θα στηρίξουν την ανάπτυξή μας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και ύστερα. Προσδοκούμε πως αυτή η ανανεωμένη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη πειθαρχία στη λειτουργία μας, θα οδηγήσει σε αυξημένη κερδοφορία και θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους.”

“Tο 2019 ξεκίνησε με ένα έντονο momentum, όπως αποδεικνύεται από τα βελτιωμένα έσοδά μας, το μικτό περιθώριο κέρδους και το προσαρμοσμένο EBITDA,” σχολίασε ο Ken Gayron, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής της Avid. Ο κ. Gayron πρόσθεσε: “Ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων μας, εξασφαλίσαμε 100 εκατομμύρια δολάρια πρόσθετου τραπεζικού δανεισμού με μειωμένο επιτόκιο και ευνοϊκότερους όρους, για την υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής μας. Δεδομένου ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την επαναγορά των εκκρεμών μετατρέψιμων ομολογιών μας, θα υπάρξει μια άυλη αλλαγή στο συνολικό χρέος της Εταιρείας μόλις ολοκληρωθούν οι συναλλαγές.”

Όσον αφορά τη συμφωνία χρηματοδότησης, της 8 Απριλίου 2019, η Εταιρεία υπέγραψε την τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας χρηματοδότησής της προσθέτοντας ένα νέο δάνειο 100 εκατομμυρίων δολαρίων που θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά των εκκρεμών μετατρέψιμων τραπεζογραμματίων (2,00%) που λήγουν τον Ιούνιο του 2020 ("Convertible Notes"). Η τροποποιημένη συμφωνία παρέχει ευέλικτη τροφοδότηση κεφαλαίων έως τον Μάιο του 2023 με μειωμένο επιτόκιο LIBOR + 6,25%. Την 11η Απριλίου 2019, η Εταιρεία ξεκίνησε μια προσφορά για τα Μετατρέψιμα Ομόλογα της, η οποία αναμένεται να λήξει στις 9 Μαΐου 2019.

Επεξηγήσεις και σχετικούς πίνακες μπορείτε να βρείτε στην “αγγλόφωνη πλευρά” της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης μας κάνοντας κλίκ εδώ.

Πληροφορίες: www.avid.com

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - AVID - Burlington, Mass., 6 Μαΐου 2019