ΕΣΡ: Ακρόαση 14 Ρ/Φ Σταθμών για ενδεχόμενη μη λειτουργία (Συνεδρίαση Δευτέρας 9 Μαΐου 2022).

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΗΜΕΡΑ FM» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ.232/2020)
(από αναβολή 28.3.22-άνευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΑΠΟΨΗ» Ν. Θεσσαλονίκης, σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 39/2022)

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «STAR FM» Ν. Θεσσαλονίκης, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 40/2022)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM» Ν. Θεσσαλονίκης, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 41/2022) 5. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Ν. Κοζάνης, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 422/2021)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ STEREO 99,6» Ν. Εύβοιας, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 426/2021)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ANTENNA ΚΕΡΚΥΡΑ 92,6» Ν. Κερκύρας, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 90/2022)

8.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΙΝΔΟΣ 107,7» Ν. Ιωαννίνων, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 91/2022)

9.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΙΩΑΝΝΙΝΑ 984» Ν. Ιωαννίνων, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 330/2020)

10.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ FM STEREO» Ν. Ιωαννίνων, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 329/2020)

11.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» Ν. Πέλλης, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (
άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 304/2021)

12.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ» Ν. Φλωρίνης, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 287/2021)

13.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΤΡΙΔΑ TOP 100,4» Ν. Ροδόπης, σχετικά με σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ( άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 92/2022)

14.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ» Ν. Ευβοίας, σχετικά με την από 21/04/2022 δήλωση του περί παύσης λειτουργίας με απόδοση συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού. (Φ. 124/2022)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 9 Μαΐου 2022 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 4 Μαΐου 2022 - Αρ. Πρωτ: 2881

Στην ίδια κατηγορία