ΕΣΡ: Ακρόαση του Ρ/Σ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM» Ν. Αχαΐας στη Συνεδρίαση της Μ. Δευτέρας (22-04-2019).

H συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (στον 3ο όροφο), θα έχει θέμα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM» Ν. Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 53 του Ν 2778/1999 και άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3592/2007 που αφορά στην υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού.(Φ.368/2016) (από αναβολή 17/7/2018).

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - Μάρτιος 2019

Στην ίδια κατηγορία