Δείτε το Video με την Ομιλία και διαβάστε το Υπόμνημα της ΠΕΙΡΑΣ για την Αδειοδότηση των Ρ/Σ και το Ψηφιακό Ραδιόφωνο!

Ακολουθούν το Video και εν συντομία οι θέσεις της Ένωσης όπως εκφράστηκαν από τον Πρόεδρο της,  κ. Αντώνη Γρηγορόπουλο, κατά την ακρόαση φορέων στις 11/1/18 σχετικά με την αδειοδότηση του Ψηφιακού Ραδιοφώνου στη Βουλή των Ελλήνων.

Δείτε το Video με την Ομιλία:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.

Το σημαντικότερο σημείο του σ/ν βρίσκεται στο άρθ. 235, τρείς λέξεις πριν το τέλος: Όταν η διείσδυση του ψηφιακού ρ/φ φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, «διακόπτεται η αναλογική εκπομπή ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών». Αν αλλάξει σε «δημοσίων» τότε το κράτος ας κλείσει τα δικά του ραδιόφωνα και ας αφήσει τους ιδιώτες να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε θα κλείσουν τα δικά τους. Έτσι δεν θα υπάρχει άγχος για το μέλλον των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων. Ούτε για το αν θα γεμίσουν οι δέκτες FM των Ελλήνων με Τούρκικα, Βουλγάρικα, Σκοπιανά, Αλβανικά και Ιταλικά ραδιόφωνα μαζί με τους πειρατές που θα ανθίσουν.

Παρατηρήσεις επί των άρθρων:

Γενικά
Σε πολλά κρίσιμα σημεία οι όροι, προϋποθέσεις , κριτήρια και διαδικασία μεταφέρονται στο ΕΣΡ που θα αποφασίζει χωρίς διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Επιτρέψτε μας να ανησυχούμε για το αποτέλεσμα. Προτείνουμε να συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα μας σε διαβούλευση πριν την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

220
1. Διαφωνούμε με την δημοπρασία γιατί έχει σαν μόνο κριτήριο το χρήμα. Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα ποιοτικό κριτήριο ούτε η ιστορία ρ/σ που θα κινδυνέψουν να κλείσουν μετά από 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας.
Προτείνουμε αδειοδότηση με μοριοδότηση.
2. Διαφωνούμε με τις άδειες εθνικής εμβέλειας γιατί καταργούν την τοπική φύση του ραδιοφώνου και θα στερήσουν κρίσιμα διαφημιστικά έσοδα από τους «μη εθνικής εμβέλειας». Ειδικά για την περιφέρεια, ακόμα και τα ποσά που διαχέονται σήμερα είναι απαραίτητα για τη παραγωγή σοβαρού περιεχομένου.
3. Ο διαχωρισμός ενημερωτικού – μη ενημερωτικού θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαφής διαχωριστική γραμμή πέρα από την οποία μια φράση θα θεωρείται ενημέρωση. Προτείνουμε ενιαίου τύπου άδεια με ελευθερία διαμόρφωσης προγράμματος από τη διοίκηση του ρ/σ.

227
3. Δεν γίνεται διάκριση των ρ/σ της περιφέρειας που εξομοιώνονται με τους Αθηναϊκούς στον όγκο παραγωγής πρωτότυπου ενημερωτικού προγράμματος: Πέντε ώρες την ημέρα συν 60 λεπτά ειδήσεων με υποχρέωση το 50% να είναι τοπικού χαρακτήρα. Οι τοπικές κοινωνίες δεν παρέχουν τέτοιο όγκο σε καθημερινή βάση.
Προτείνουμε για την περιφέρεια οι χρόνοι να περιοριστούν στο μισό.

229
2. Η απαίτηση ασφαλιστικά φορολογικά και τραπεζικά ενήμερου υποψηφίου βγάζει εκτός διαδικασίας τους ήδη λειτουργούντες ρ/σ αφού λόγω της οικονομικής κρίσης σημαντικός αριθμός και ειδικά ενημερωτικών με αυξημένα κόστη λειτουργίας, δεν διαθέτουν.

230
3. Η ξεχωριστή προκήρυξη ανα κατηγορία και περιοχή απονομής θα δημιουργήσει προβλήματα βιωσιμότητας και ανταγωνισμού αν σε μία περιοχή δοθούν άδειες και σε μια γειτονική καθυστερήσουν ή αν δοθούν σε ενημερωτικούς και σε μη ενημερωτικούς αργότερα.
Προτείνουμε να δοθεί μεγάλος χρόνος επεξεργασίας στο ΕΣΡ και να εκδοθούν όλες οι άδειες ταυτόχρονα.

232
6. Η προβλεπόμενη δυνατότητα «ματαίωσης της διαδικασίας» σημαίνει ότι θα μείνει αδιάθετος αριθμός αδειών? Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.

234
3. Το «δύναται» σημαίνει ότι μπορεί και να μην την επαναπροκηρύξει. Άρα θα μειώνεται ο αριθμός των ρ/σ. Θα πρέπει να «υποχρεούται», όπως ισχύει σήμερα.

237
Η καταργούμενη διάταξη να μεταφερθεί στο 236 και εδώ να ενσωματωθεί η πρόταση μας για τροποποίηση δύο άρθρων του ν. 4313/2014 που ήδη κατατέθηκε κατά την ακρόαση των φορέων. Αφορά τη μονοσυχνοτική εκπομπή στα FM και την δημοσιοποίηση φωτογραφιών του εξοπλισμού μας στο internet.

Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΣ

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - ΠΕΙΡΑΣ - 14 Ιανουαρίου 2018

Στην ίδια κατηγορία