ΠΕΙΡΑΣ: ΕΔΟΕΑΠ - Απογραφή Εργοδοτών & ΕΣΡ - Υποβολή στοιχείων ΠΔ 310/96.

Διαβάστε ακολούθως την ενημέρωση που μας παρείχε η ΠΕΙΡΑΣ περί της Απογραφής Εργοδοτών από τον ΕΔΟΕΑΠ και της Υποβολής στοιχείων ΠΔ 310/96 στο ΕΣΡ.ΕΔΟΕΑΠ: 4-4-2018

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4498/2017 θα πρέπει όλοι οι Εργοδότες που σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου υπέχουν υποχρέωσης απόδοσης εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ να συμπληρώσουν τα υποδείγματα αρχείων απογραφής Εργοδοτών και μισθωτών τους που έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση: http://www.edoeap.gr/2018/03/εγκύλος-αριθμ-4-απογραφή-εργοδοτών και να τα αποστείλουν έως 4/4/2018.

ΕΣΡ: 2-16/4-2018
Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 27.2.2018, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς θα γίνει μέχρι τη Μεγ. Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 για τους σταθμούς που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Κρήτης και νησιών Αιγαίου Πελάγους και μέχρι τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 για τους σταθμούς που εδρεύουν στους νομούς των γεωγραφικών ενοτήτων Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.
Για να μεταβείτε στην σελίδα υποβολής των στοιχείων, κάντε κλικ εδώ

Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, κατά την υποβολή των ετήσιων στοιχείων σύμφωνα με το Π.Δ. 310/1996, όλοι οι Τηλεοπτικοί και Ραδιοφωνικοί Σταθμοί οφείλουν να συμπληρώνουν και να επισυνάπτουν το έντυπο γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13 του Ν 2328/1995/ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – Αρ.Εντύπου : IA-01 σύμφωνα με το ΑΡ.1 ΠΑΡ.13 ΤΟΥ Ν.2328/1995 που είναι προ πολλού αναρτημένο στην σελίδα υπό τον τίτλο «Χρήσιμα» της ιστοσελίδας μας.
Η υποβολή των στοιχείων με διαφορετικό τρόπο καθιστά αδύνατη την καταχώρηση των ετήσιων στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα πρωτοκόλλου και τη σύνδεση τους με τον οικείο φάκελο.

Διευκρινίζεται ότι το Έντυπο Γνωστοποίησης του Ε.Σ.Ρ. (Αρ. Εντύπου: IA-01) δεν θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση υποβολής των στοιχείων του Π.Δ. 310/1996 από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, διότι, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί στις 28.2.2018, τα Παραρτήματα Ια και Ιβ αποτελούν ταυτόχρονα και διαβιβαστικό προς το Ε.Σ.Ρ. έγγραφο και κατάλογο υποβαλλόμενων στοιχείων, υποβάλλονται δε υποχρεωτικά από όλους τους σταθμούς.

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - ΠΕΙΡΑΣ - 20 Μαρτίου 2018

Στην ίδια κατηγορία