ΕΣΡ: Απαλλαγή κατηγοριών περί μη τήρησης της εκλογικής νομοθεσίας για τον Ρ/Φ Σταθμό MAXIMUM 93,6 FM Ν. Έβρου.

Διαβάστε ακολούθως της Απόφαση 176/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 24.6.2019 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Καλλιόπη Διαμαντάκου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «MAXIMUM 93,6 FM» Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Δημήτριος Κολιός & Σια Ο.Ε.», αναφορικά με παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας λόγω παρουσίασης ραδιοφωνικής εκπομπής από υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κατά την προεκλογική περίοδο, η οποία εξετάζεται κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2664/9.5.2019 καταγγελίας.

Για τον έλεγχο της υπόθεσης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 191/18.6.2019, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, που υπέβαλε προφορικά τη νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος Νικόλαος Καραγιάννης. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 9.7.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Στην συνέχεια, ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3645/9.7.2019 υπόμνημα.

Την 4.11.2019 και ώρα 10.30 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά την απούσα κατά την συζήτηση Καλλιόπη Διαμαντάκου αναγιγνώσκοντας το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

2.    Το άρθρο 6 παρ. 2α του Ν. 3870/2010 ορίζει: «Απαγορεύεται στους
επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης    ».

3.    Το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3870/2010 ορίζει: «Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών». Με βάση την έννοια της διατάξεως αυτής η προεκλογική περίοδος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, άρχιζε την 00.01 ώρα της 26.4.2019 (το μεσονύχτιο της 25ης προς την 26η Απριλίου 2019) και έληγε την 24.00 ώρα της Παρασκευής 24 Μαΐου 2019.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος - Υπαγωγή

Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Την 30η Απριλίου 2019 και την 2α Μαϊου 2019 προβλήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό «MAXIMUM 93,6 FM» του Νομού Έβρου η εκπομπή με τίτλο «ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ» μεταξύ 07.30 και 10.30. Παρουσιαστής της εκπομπής ήταν ο Δημήτριος Κολιός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Δήμος για όλα» στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Οι εκπομπές αυτές μεταδόθηκαν μεν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, (όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω), σε χρόνο όμως, κατά τον οποίο δεν είχε ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του συγκεκριμένου παρουσιαστή. Από κανένα δε στοιχείο δεν προκύπτει ότι τα λειτουργούντα τον σταθμό πρόσωπα γνώριζαν ότι επέκειτο γνωστοποίηση της υποψηφιότητας του παρουσιαστή.

Ενόψει αυτών, η Ολομέλεια ομόφωνα έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η παράβαση που αποδίδεται στον ραδιοφωνικό σταθμό. Επομένως, πρέπει η εγκαλούμενη εταιρεία να απαλλαγεί των σχετικών κατηγοριών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απαλλάσσει ομόφωνα την εγκαλουμένη των κατηγοριών της μη τήρησης της εκλογικής νομοθεσίας που απαγορεύει την παρουσίαση εκπομπών από υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο σε προεκλογική περίοδο. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 4η Νοεμβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 15η Μαΐου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 176/2019 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 15η Μαΐου 2020

Στην ίδια κατηγορία