Επιστολή του Υπουργού ΨΗΠΤΕ, Ν. Παππά & του Υφυπουργού, Λ. Κρέτσου, πρός το ΕΣΡ για την Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στα Τηλεοπτικά Προγράμματα.

Μετά την έναρξη ισχύος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3586/3.12.2018) την 1η Ιανουαρίου 2019 για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής Ενημέρωσης (σ.σ.: τηλεοπτικά προγράμματα), ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, και ο Υφυπουργός, Λευτέρης Κρέτσος, κατόπιν παραπόνων που δέχθηκαν για τη μη τήρησή της από τους παρόχους, απέστειλαν κοινή επιστολή τους στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου για τις άμεσες ενέργειές του επί του θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.O Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αθήνα, 2.1.2019 Α.Π.:

ΠΡΟΣ
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Υπόψη κ. Προέδρου

Θέμα: Κ.Υ.Α. για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Με την υπ' αρ. 3586/3-12-2018 κοινή απόφαση (Β'5491) καθορίσθηκαν τα μέσα, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.
Η ανωτέρω ΚΥΑ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της κοινοποιήθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν εγκαίρως γνώση αυτής για να συμμορφωθούν με τις ρυθμίσεις της.
Ωστόσο, ήδη γίναμε δέκτες παραπόνων, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση και ότι εξ αυτού του λόγου περιορίζεται η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες τους.
Με την παρούσα θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω για τις άμεσες ενέργειες του Συμβουλίου σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Νικόλαος Παππάς

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Ελευθέριος Κρέτσος

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου – ΥΨΗΠΤΕ - Αθήνα, 02 Ιανουαρίου 2019

Στην ίδια κατηγορία