ΠΕΙΡΑΣ - Επείγον: Ένταξη Ρ/Σ στις πληγείσες επιχειρήσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα της Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ. έγινε δεκτό και οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις εντάσσονται στις πληγείσες.  Αφορά όσες επιχειρήσεις έχουν σαν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα την «Ραδιοφωνικές εκπομπές» με ΚΑΔ 6010. Παρακαλούμε τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς να το ελέγξουν με το λογιστήριο σας.Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.) - 20 Μαρτίου 2020

Στην ίδια κατηγορία