ΠΕΙΡΑΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΤΟΛΗ μετάδοσης μηνύματος COVID-19.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Στέλιου Πέτσα αναφορικά με τη δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.Σκοπός των μηνυμάτων είναι η άμεση ενημέρωση του κοινού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσής του.
 
Θα βρείτε επίσης συνημμένα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και το ΦΕΚ με την εντολή και τις οδηγίες μετάδοσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ στα άρθρα 3, 4 και 6 (ώρες, συχνότητα, θέσεις μετάδοσης, έλεγχος, κυρώσεις, διάρκεια καμπάνιας)

Κατεβάστε το υλικό από τους παρακάτω συνδέσμους:

Ραδιοφωνικό μήνυμα


ΦΕΚ με εντολή μετάδοσης και οδηγίες

Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (ΠΕΙΡΑΣ) - 20 Μαρτίου 2020

Στην ίδια κατηγορία