ΕΣΡ: Επανακρίσεις Υποθέσεων των Τ/Σ OPEN BEYOND, ΑΝΤΕΝΝΑ, STAR CHANNEL, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ALPHA CHANNEL, TRT, VOLCANO TV θα εξεταστούν στην 8η Συνεδρίαση (11 Φεβρουαρίου 2020).

Η 8η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 45/2015.(Φ.32/2020)                                                                                                                 β) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 173/2015.(Φ.31/20202)                                                                                                            γ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 153/2015.(Φ.30/2020)                                                                                                                                                                                                                                                          δ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 152/2015.(Φ.29/2020)                                                                                                               ε) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 151/2015.(Φ.28/2020)                                                                                                              στ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 150/2015.(Φ.27/2020)                                                                                                                ζ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 67/2015.(Φ.26/2020)                                                                                                                   η) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 68/2015.(Φ.25/2020)                                                                                                                θ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 46/2015.(Φ.24/2020)
ι) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 47/2015.(Φ.23/2020)
ια) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 49/2015 .(Φ.22/2020)
ιβ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 48/2015 .(Φ.21/2020)
ιγ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 50/2015 .(Φ.20/2020)
ιδ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 359/2014 .(Φ.19/2020)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους των αποφάσεων 451/2014, 452/2014, 453/2014 και 492/2014 του ΕΣΡ .(Φ.33/2020)
β) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 93/2015 .(Φ.34/2020)                                                                                                               γ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 390/2014 .(Φ.35/2020)                                                                                                             δ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 92/2014.(Φ.36/2020)                                                                                                                ε) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους των αποφάσεων 293/2014, 294/2014, 295/2014, 296/2014 και 297/2014 του ΕΣΡ .(Φ.37/2020)
στ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 379/2014 .(Φ.38/2020)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 424/2014 .(Φ.48/2020)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 422/2014 .(Φ.47/2020)                                                                                                             β) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 419/2014 .(Φ.46/2020)

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με:
α) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 467/2014 .(Φ.45/2020)                                                                                                                β) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 466/2014 (Φ.44/2020)                                                                                                                                                                                                                                                            γ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 503/2014.(Φ.43/2020)                                                                                                              δ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 468/2014.(Φ.42/2020)                                                                                                                                                                                                                                                           ε) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 134/2014.(Φ.41/2020)                                                                                                              στ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 465/2014.(Φ.40/2020)                                                                                                             ζ) επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 100/2015. (Φ.39/2020)

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «TRT», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της απόφασης ΕΣΡ 332/2014.(Φ.49/2020).

7.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «VOLCANO TV», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση υπόθεσης κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους της από 16.12.2014 απορριπτικής απόφασης του ΕΣΡ για την χορήγηση στο σταθμό άδειας μετάδοσης με ψηφιακή τεχνολογία.(Φ.303/2019)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη 8ης Συνεδρίασης – Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020 - Αρ. Πρωτ : 499